ANKARA-ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ
   
  Ankara-Çamlıdere-İnceöz Köyü-Koca Harman
  41-BU EVLERDE KİMLER YAŞADI?
 

ANCAK HELAL YİYENİN DUASI KABUL OLUNUR
(Devamında çok ilginç kabül olan dua var)
Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a.), Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.)
“Yâ Resûlallâh, duâmın kabul edilmesi için Allâhü Teâlâ’ya duâ ediniz” dedi.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
“Yâ Sa’d, Allâhü Teâlâ ancak yedikleri helâl olan kulun duasını kabul eder.” buyurdular.
Sa’d (r.a.):
“Yâ Resûlallâh, rızkımın helâl olması için dua ediniz. Zira ben helâl yemeye ancak sizin duânızla güç yetirebilirim.” dedi.
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
“Allâh’ım, Sa’d’ın rızkını helâlden nasib et” diye dua ettiler. (Tarih-i Dımaşk)
SULTANIN BEDDUASI
Sultan İkinci Bayezid Han devrinde Osmanlı memleketinde halk adalet sayesinde huzurludur. Ancak Midilli kalesinden, ‘Frenk gemileri üzerimize geldi’ diyerek başlarına geleni iki üç kez Sultan İkinci Bayezid Han’a şikâyet etmişler, Padişah da Mesih Paşa’ya alakadar olmasını emretmiş, buna rağmen tedbir almayınca öfkelenip elindeki yayla Mesih Paşa’nın başına birkaç kere vurmuş ve:
“Hak Teâlâ tarafından ansızın bir kazaya uğrayasın” diye beddua etmişti.
İslâm Padişahlarının bedduasından sakınmak gerekir.
Bu sırada gemiler için güherçile (barut hammaddesi) lazım oldu. Galata karşısındaki bir hisarda vardı. Vezir Mesih Paşa, Galata kadısı ve Galata emini güherçile almaya gittiler. Aniden gökyüzünde bir bulut geldi. Çok yağmur yağdı, şimşekler çakıp, yıldırımlar düştü. Bir gök gürültüsü ile birlikte yıldırım güherçile bulunan hisara indi. Hisarın taşları parça parça olup her tarafa fırladı. Bu sırada bir taş vezir Mesih Paşa’ya çarptı. Mesih Paşa ile Galata kadısı öldüler. (Oruç Beg Tarihi)Azerbaycan rus işgalindedir. Kızıl rejim bizdeki 1950 öncesi gibi kanlıdır.Sorgusuz sualsiz rejim düşmanlarını asmaktadır.Bizde de 500 binden fazla din adamı asılmıştır.Halen sorma cüretinde bulunulamaz.20 binden fazla cami yıkılmış, Cuma yasak edilmiş. Kilise ve havra tatili müslümanlara zorla tatil günü olarak mecbur edilmiştir.Müslüman olduğunu iddia eden çok kişi bu zulmü bilez. Bilmek istemez.Katrani gaflettedir.Tüm dünyada Müslümanlar üzerinde küfrün katrani zulmeti hüküm sürmektedir.Devir 1930-40 lı senelerdir.
  Bir Azeri şair hapistedir. Rejim aleyhinde konuştu diye jurnal edilmiştir. Yakalanıp hapse atılmıştır. Mahkemeden hiç beraat çıkmamıştır. Azeri Şair Allah'a inanmakta fakat başka hiçbir ibadet ve dua bilmemektedir.Devamlı bu dua ile Allah CC na yalvarmaktadır. Sabah , akşam, gece , gündüz bu dua ile iltica etmektedir.Günler geçer ve mahkeme günü gelir.Kızıl mahkeme heyeti leş akbabaları gibi kürsüde yerini almıştır.Gelen davalıları ipe göndermektedir. Garip Azeri mahkemeye girer. Titreye titreye. Sonunun geldiğini düşünmektedir. Mahkeme heyeti kimlik sorar. Dosya incelenir. Suçlu bu şair değildir. Veya öyle gösterilir. Biz yanlışlık olmuştur. Azeri nin suçu yoktur. Salınıverir. Sevinçle evine döner.Kimsesizlerin kimsesi Allah CC duasına icabet buyurmuştur. O mazlum azerinin vekili olmuştur.Rusyada din hizmeti yapan bir Osmanlı evladı, Evladı Süleyman bir muhterem bu hadiseyi sahibinden dinlemiş ve nakletmiştir.Köyümüzde Konak Hacımehmetlerden başlardı.Biz de köy evlerimizi ve içindekileri hatırlamaya Hacımehmetlerden başlayalım. Onları hatırlamak ve vefa duymak gerekir.Sağ olanlara selam, vefat edenlere fatiha göndermek gerekir.

Hayat  şartları hepimizi diyar diyar gezdiriyor.Eşimizden dostumuzdan ayırıyor. Bilhassa biz gençleri, gençler de bizleri ve geçmişi tanımıyor. Köyümüzün mazideki doyumsuz güzelliklerini, samimiyetini, candanlığını, edebini, zarif terbiyesini bilemiyebiliyor. Maziyi gençlerimize biraz hatırlatıp fikir verebilmek için bu sayfayı hazırlamak istedim.Sizlerin hoşgörü ve anlayışından cesaret aldım.İnşallah maksat hasıl olur ve duaya sebep olur ümidi ve hayali gerçek olur. Noksanlık ve ziyadelikler için yardımlarınızı beklediğimi arz ederim. Hatalar zamanla düzelecek.

1- MEHMET ÖZÇELİK DAYI  GİL:Konak bunlardan başlardı. Mehmet dayının eşi Sultan yengedir.Oğlu Mustafa, Kemal ve kızı Ayşe dir.
2-BEKİR USTALAR:Rahmetli Bekir usta teker ve araba yapardı. Eşi Emine ebe, Oğlu Abdurrahman, Durmuş, kızları Ayşe ve Havva idi.Soyadları Özçelik idi.
3-MAHMUT GÜLMEZLER:Rahmetli Mahmut dayı ve eşi Azime ebe , oğlu Ali, kızları Ayşe ve Hanım.
4-HACI MEHMEDİN İSMAİL: İsmail dayı eşi Kamile nene ve oğlu Hacıdurmuş . Konak dördüncü gün bunlara geçerdi.Bu sülalenin soyadı Demirtaş idi.
5-SEYİT DEMİREL'in önceki hanımı ölünce Çapar Ayşe Hala ile evlendi. Çapar Ayşe Çambaş Osmanı ve Veli dayının kardeşleriydi. Çapar Ayşe ölünce Seyit dayı şimdiki hanımı ile evlendi.
6-TOPAL AHMET dayı Ankara'da yaşar ara sıra köye gelirdi. Konak çekmezlerdi. Soyadları Demirel idi.
7-HÜSEYİN DEMİRTAŞ Ankarada yaşardı. Hanımının adı Hediye yengeydi. Oğullarından Mehmet hatırımızda kalmış.Mhmet bey,maliye müfettişi. Köymüzden ilk milletvekili aday adayı olan kişi.
8-SEYREK EBE  Mütait dedenin eşi diye biliyoruz. Mevlüt ve KaraYusuf dayıların anneleriydi.Yusuf dayı taşmerdivende dedenin Ömer dayı ile manavlık yapardı.
9-ÇAKICI HOCA Adı Mustafa Demirel idi.Eşine Çiyiplik derlerdi. Bir kızını biliyoruz. Muhtar Bekir'in kardeşi Hallefendi dayı ile evli Ayşedudu teyzeydi. Oğulları İsmail ,kızı Hayriye hatırımızda kalmış.
10-TOKDEDELER de Anakız ebeyi biliriz. Oğulları Hacı Ahmet Ünal, Musa Ünal, kızları Ayşe, Zehle,Fatma, Kezban ve Selfet diye kızları vardı.
11-HAKKILAR dan rahmetli Hakkı dede yi eşi Hakkı Ebe yi oğulları Halil, Ali yi hatırlıyoruz..Kızı  Şerif i,İpraamağanın Hüseyin'in rahmetli eşi Satı neneyi  hatırlıyoruz.. Hakkı Dede İstiklal Savaşı gazisi idi. Soyadları Demirel idi.
12-HAKKILARIN HALİL Atatürk Orman çiftliğinde çalşırdı.Eşi Ayşe kızı Akkız oğulları Mustafa, Hakkı,Şadi yaşardı...Soyadları Durkan idi.
13-İPRAAMAĞALAR da İbahim dede, eşi Ayşe Hala, Rukiye Ebe, Kadı Gelini Ebe yaşardı.İpraamağa nın oğlu Hüseyin, Kemal, Şöfer  Mustafa, Hacı (Mehmet) yaşardı.Kemal ile Hüseyin manavlık yapardı. Mehmet (Hacı ) İmamhatip lisesini bitirdi.Hüseyin'in eşi Satı, Kemal İn Eşi Dudu Mehmet'in eşi Tatar Ali'nin kızı Fatma 'dır. Soyadları Çakır idi.
14-HAKKILARIN HASAN'ın eşi Dudukızı lakaplı Emine ebedir.Oğlu Mehmet Hoca İzmir de imam,Seyfettin bey. Kızları Dudu, Sultan, Elif ve Şerif abla. Soyadlerı Durkan idi.
15-MUTAYITLAR Rahmetli Mutayıt Dedenin oğlu Mevlüt dayı ,Eşi Kesemen hala, Kızı Ayşe,Oğulları Cemal ve Durmuş tur.
16-ÇAVUŞLAR da rahmetli Çavuş Osmanı ve eşi Hanım Ebe yaşardı. Hanım Ebe ölünce Osman dede, Yumak Ebe ile evlendi. Çavuş Osmanı nın oğulları Durmuş, Mehmet Hoca,Ömer Hoca(Büyük Ömer), Kızları Münife Nene dir.
17-KARAMUSTAFALAR da rahmetli Karamustafa dede eşi Muhtar Bekir'in ablası şerife Ebe ,oğlu Ömer Hoca ve Mehmet tir. kızları Ayşe dir. Bu evde rahmetli Gök Hüseyin ve Eşi ile mağdur kızları da yaşardı.
18-KÖRAĞALAR da Hacıdurmuş dayı ve eşi Zehle nene oğulları ve kızları yaşardı.Sadullah Enişte Hacıdurmuş dayının büyük oğludur. Aynı evde Körağaların Osman ve Kürtlü eşi Dudu nene rahmetli yaşardı.OğullarıMehmet ,Hüseyin,Adnan,Hanım,Emine,songül,Nazmiye yaşarlardı..
19-AHMETLERİN HASAN 'ın evinde eşi İpeşkızı Nene oğlu Ahmet, Ünal, kızları Mediha ,Gülşen, Emine, Sevim yaşardı.
20-AHMETLERİN MUSTAFA'nın evinde eşi Azime ebe(Norilerin kızı, Şah dayı'nın ablası) oğulları Seyit Ahmet, Sefer ve kızları Şermin ve Emine ile beraber yaşarlardı. Soyadları Koç idi.
21-AHMEDİN OĞLU GİLDE eşi Emine ebe, oğulları Lütfü, Ahmet,Kızları Şükran ile beraber yaşarlardı. Soyadları Koç idi.
22-KÖRAĞALARIN IRZA nın evinde eşi Hacıkadın , kızları Kezban,Rukiye, Emine ve oğulları Mustafa ile yaşarlardı. Soyadlerı Acar idi.
23- ALAMUSTAFALARDA Mustafa dayı , eşi Kestekkızı nene, oğulları Kemal,Erol,Mehmet.Kızları Anahanım,Azime ve Zühre idi. Soyadları Acar idi.
24-HACIGİLLERDE Rahmetli Hölen Dede,Eşi Falcı Ebe, Oğlu Hacı Dayı, Eşi Fedime Nene, Hacı Dayının kızı Kezban,oğlu Hüseyin, İlyas, Ferhret ve Mehmet yaşarlardı. Hölden(Hüseyin) Dede İstiklal Savaşı gazisi idi. Soyadları Gökdemir idi.
25-HACIGİLİN BEKİR'in evinde eşi Selfet Nene, oğlu Ali Paşa ve kızı Zeliha yaşardı. Soyadları Gökdemir idi.
26-SEYİT MEHMETDAYI gilde kendisi, eşi Hurşitkızı Nene, kızlaı Rabia, Fatma, oğulları Hüseyin Gazi ve Süleyman yaşardı. Soyadları Gökdemir idi.
27- ALDEDELER'de Rahmetli Aldede , eşi Durayşa Ebe, oğlu Ömer ve gelini Emet ile beraber yaşarlardı. Aldedenin Ömer'in Hüseyin, Ramazan, Ahmet, Mustafa, Mehmet, Gazi ve Hilmi diye oğulları vardı.Aldede İstiklal Savaşı gazisi idi. Soyadları Yaman idi.
28-YEŞİLLER de rahmetli Yeşil Ebe (asıl adı Hatice. Yeşil gelini derlerdi. Zamanla yeşil Ebe denir olmuş)Ooğulları Aliosman,Aliosmanın eşi Çükerenli Nene, oğlu Hüseyin ve eşi Bökelerli Yanukkaş Nene yaşardı.Aliosman dayının çocukları  İsa,Hacer,Durmuş,Nihat,İlyas' tır. Hüseyin dayının çocukları ise Hatice, Durmuş, ve diğer iki oğludur. Soyadları Çevik idi.
29-KOCAOMAR GİL de Ömer dayı, Annesi Düriye ebe,Eşi Ganime nene (Peçenekli ) oğu H.İbrahim ve kardeşi Haceli dayı eşi ve çocukları yaşardı. Soyadları Esen idi.
30-HALLEFENDİ DAYI GİL eşi topal Güssü (Gülsüm)dür. Hallefendi dayı Ayakkabı tamiri yapardı.Kızları Büyük Hanım, Emine, Küçük Hanım ve oğlu Kemal 'dir. Soyadları Esen idi.
31-DEDİHÜSLER de rahmetliHüseyin Gürbüz dayı, eşi Selvinaz nene,oğulları Dursun,Kadir,İsmail,Yeter ve kızı Saime yaşardı. Soyadları Gürbüz idi.
32-TOPALMEMETLER de Topal Memet abıca, eşi ve oğlu İsmail, Kadir ve Faik , kızı Hediye ve kızı Emine yaşardı. Soyadları Gürbüz idi.
33-DEDELERDE Hüseyin Albayrak, eşi hatıp Eminesi, kızı Kamile,oğlu Aziz,kızı Fatma ve kızı Dürdane(Hacaanım) yaşardı. Soyadları Albayrak idi. Ayrıca dedelerden Ömer Albayrak eşi Durkız Oğulları Erdoğan,Rıza ,Hüseyinve  kızları Fatma ve Durkız idi
34-ÇETELERDE Yusuf dayı ve eşi Durhanım ile oğlu Kemal ve diğer kardeşleri yaşardı. Çetelerin Gazi dayı ve iki oğlu vardı Soyadları Güneş idi.
35-DEDENİN OMAR GİL de eşi Durkız, oğlu  Erdoğan,kızı Fatma, oğlu Hüseyin ve Irza yaşardı.
KESTEKLERDE Kestek ebe ve eşi Kır Ali ve kızları fatma ve Durhanım  yaşarmış. Soyadları Güneş idi.
36-HATIPLAR da Hatıp Osmanı, hatıp Ebe, oğlu Hüseyin(Hoca), Nuri, Mustaf, kızları Durkız, Fatma veKöken  yaşardı.Soyadları Koçak  ve Özcan idi
37-GÜLLÜLER de Güllü dede, eşi Ayşa ebe , oğlu Kemal,gelini Güssü ve torunları Kemal ve Ayşe yaşardı...Güllü Dede İstiklal Savaşı gazisi idi. Soyadları Yeşilova idi.
38-OMAR IRZALARI Rahmetli Irza dede ve eşi Dadaylı Ebe yaşardı. Soyadı Çakmak idi. 
39-CEMİL DEDE gil de eşi Cemil ebe, kızı Kesemen ve Kızı Seyithanım yaşardı. Cemil dedenin babası Osman Resül Dayının babası Resül ile kardeşti.Cemil ebe'nin asıl ad Şerife idi ve Deperöz'lü(Yoncatepe) li idi. Soyadı Şimşek idi.
40-MEHMETZİYAGİL de eşi Mavu ( Mavi)  Nene ile birlikte yaşardı.Mehmetziya dayının babası Resül Hoca'dır.Çocukları Eminehanım, Fevziye,Fatma,Ayşe ve Ekrem'dir. Soyadları İnci idi.
41-ERESÜLLER de resül dayı (Kör Resül) ve eşi Kezban Yenge yaşardı.Çocukları Güleser,Ayşe, Kemal,Ali Irza, Zülfiye, Hatice,Mustafa dır. Soyadları İnci idi.
42-MUSTAFA KEMAL dayıyla beraber eşi Müsade yenge, oğulları Seyit,Mustafa ve kızı Nazife dir. Soyadları Kaya idi.
43-İPEŞLER de Mehmet Dede rahmetli ve eşi Hanım Ebe(İpeş Ebe) Oğlu İbrhim, Gelini Bahar ve torunları Celal,İsmet,Durmuş,Mehmet, Ali, Sabire,Hanım, torunlarıydı. Soyadları Taşdelen idi.
OMAR IRZALARINDA Irza dede ve eşi Dadaylı ebe yaşardı.
44-KÖTÜMEMETLER de rahmetli Mehmet dede,eşi Havzenin Döndü ebe, çoukları Kamile,Yeter,Hacıibrahim,Dedebey, Havze, Musa ve Tahir (Tayırağa) yaşardı. Soyadları Aslan idi.
45-ALİAĞALAR da Hacıkemal dayı, Münevver Nene ve çocukları Fikriye, Aliağa,,Ahmetağa, Hüdai( Fidayı),Yüksel beyler yaşarlardı.Soyadları Dündar idi.
46-MISTIKLAR da rahmetli Mıstık dede,eşi Adile ebe, çocukları Kemal, Osman, Ahmet, kızı,Müsade, Alime ve Hanım isminde kızları yaşardı. Soyadları Kaya idi.
46-ŞÜKRÜ MUSALAR da şükrü musa dayı ile beraber eşi Asiye teyze,çocukları Mustafa,Haccanım,Hacıhalil yaşardı. Soyadları Yavuz idi.
47-KEKEÇMUSALARDA eşi Kezban nene,çocukları Eyüp,Emine,Osman ve Hüseyin yaşardı. Soyadları Öztürk idi.
48-HASANÇAVUŞUN MEHMET gilde eşi Iraz yenge,kızları Ayşe,Sultan ,Selma ve oğlu Murat yaşardı. Soyadları Yavuz idi.
49-HASAÇAVUŞUN HÜSEYİN gilde de eşi Şükran hala,çocukları Hatice,Hasanhüseyin,Musa ,Hasibe yaşardı. Soyadları Yavuz idi.
50-TAYIROĞLUALİSİ  gilde eşi Ebekız nene, çocukları Dilek ve kızları yaşardı..Soyadları Aslan idi.
51-HACIKADININ MUSA gilde eşi Münife çocukları Osman.Şerife ve Fatma yaşardı.
52-HACIKADININ İBRAHİM gilde eşi Durkadın ve çocukları Hacıkadın ve diğer çocukları yaşardı.
53-ÇAMBAŞLAR da Osman dede,eşiHamdi Ebe KızlarıRaziye,Emine ve  oğlu Dursun ile Kardeşi Veli ile onun eşi Sabire hala yaşardı. Soyadları Çimşir idi.
54-OKKA ENİŞTE GİL de Durmuş Çimşir eşi Hatıp Fedimesi, kızları Kamile ve Dudu yaşardı..
55-BÜNYAMİNHOCA GİLDE  eşi Ayşedudu , çocukları Hacıosman,Ayşe, Nazım,Anakız,Mustafa  yaşardı.. Soyadları Doğanay idi.
56-GIDIDURMUŞLARDA eşi Ebekız hala ve kzı Dürdane beraber yaşardı.  Özkan idi.
57-KÖRMAHMUTLARDA Kemal dayı ,eşi Dudu Hala ve çocukları Emür,Hüseyin,Döne,Ahmet yaşarlardı..Soyadları Özkan idi.
58-OSMAN HOCANIN ÜSEYİN GİL de eşi Fedime ebe, oğlu Durmuş, Gelini  Datlaklı nene, oğlu Niyazi, torunları Fatma,Dürdane,Hüseyin,Hayati, Cafer ve Döndü yaşardı..Soyadları Özdoğan idi.
59-OSMAN HOCANIN MAHMUT GİL de eşi Karapazarlı Kezban çocukları Şaziye,Halil,Emine,Anakız ve Münevver yaşardı.. Ayrıca aynı binada OSMAN HOCANIN HALLİBRAHİM  eşi Durkız çocukları Osman, Anakız, Ahmet, Gültekin, Ayşe yaşardı.Soyadları Doğanay idi.
60-MUKDARBEKİR gil de eşi Zühre çocukları Mehmet,Seyit, Ahmet, Asiye, Rukiye, Hayriye, Emine, Hatice ve Selahaddin yaşarlardı. Soyadları Sarı idi.
61-NORİLER de Rahmetli Nuri ded, eşi Zühre ebe, oğlu Mustafa (Şah), gelini Kamile, torunları Kemal, Osman, Nuri, Kezban yaşardı. Ayrıca Yılanlı'lı gelinden  Erol ve diğer torunları olmuştu...Nuri dedenin ilk eşi Kezban idi. Kezban ebe Körağaların Irza nın kardeşi isi. Bu sülalenin soyadı Keskin dir.
62-MUSADEDELER de eşiHanım ebe, oğlu Mustafa, elini Fatma yenge, torunlar Hüseyin, Musa,Hanım,Osman,Hasan yaşardı..Soyadları Yavuz idi..
63-BAYRAMIN HACI gilde Hasan abi eşi Sırma çocukları Bayram,Ramazan,Aysel, Zübeyde,Hayriye,Zeynep Aslantepe yaşardı..
64-ALİOSMAN DAYI gilde eşi Ebekız nene ile birlikte yaşardı..Soyadları Yalçın idi.
65-HURŞUTLARDA Arif dayı,eşleri Emine, Arife, çocukları Mustafa,Hurşit,  Zühre, Ali, Ünzile yaşardı..Soyadları Erdoğan idi.
66-KADAKÇILARDA Emine ebeOğlu Seyit Ali, oğlu Halil ,Kızı Selfet ve torunları İbrahim, Ayşe, Atilla ile beraber yaşardı..Soyadları Doğan idi.
67-KARAYUSUF gilde Yusuf Dede, eşi Peçenekli Hömbül Ebe,Metin, Ali,Osman, Hediye ve Iraz diye çocukları vardı..Soyadları Şahin idi.
68- KARAMEHMET lerde ehmet dede eşi Coplu Ebe (Emine) ve kızı Akkız yaşarlardı. Soyadları Şahin idi.
69-KELABICALARDA  eşi ve oğlu Necati, Hüseyin,Kızı Dudu, Durkız diye çocukları yaşardı.Bu sülalenin soyadı Yılmaz idi.
70-AHMET YILDIRM DAYI gilde eşi Anakız, çocukları Halil, Muzaffer, Döne, Muazzez, Hanım ile yaşardı.
71-KÜRDOĞLU ALİSİ ilde eşi Hanım ebe, oğlu Muammer ve gelini ile beraberlerdi. Soyadları Yeşilyurt idi
72-KÜRDOĞULLARI evinde Rahmetli Mehmet  dede, eşi Kezban Nene çocukları Kemal(Deli Kemal), Halil, Ahmet, Ayşe, Nezaker ile mutlu bir yuvaları vardı.Evlerinde çengel bulunudu. Kuyuya düşen kovalar çengel yardımı ile kuyunu dibinden çıkarılırdı. Soyadları Tekin idi.
  Köyümüzün şu an 500 haneye yakın belki de fazla bir hane sayısına ulaştığı tahmin ediliyor..


 
  Bugün 2 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı! Tüm Hakları saklıdır  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR....MUTLULUKLAR DA PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...