ANKARA-ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ
   
  Ankara-Çamlıdere-İnceöz Köyü-Koca Harman
  110-BİR ZAMANLAR
 
           BİR ZAMANLAR ONLAR DA İMTİHANDA İDİLER
   Köyümüz aklımızdan çıkmaz. Allah orada dünyaya gelmemizi murat etmiş. Orada hayat bulduk. Sevilsek veya hiç kimse tarafından hatırlanmasak ta orası köyümüz. Orada akrabalarımız. İlk olarak toprağa orada bastık. Oranın küllerinde oynadık. Orada akranlarımızla oyun kurduk. Orada çocukluk yaşadık. Orada ağladık. Orada güldük. Orada köpeklerden korktuk. Orada tekeye süsüldük. Orada gülü güttük. Orada fiy biçtik. Orada nohut çötür yaptık.
   Bir köşede kendi halimize kalınca köyümüz, köylülerimiz aklımıza gelir. Geçmişlerimizi hatırlarız. Yasinlerimiz ve Fatihalarımızın hediyelerini paylaştırmak isteriz. Rahmetle anarız. Eskileri hatırlarız. O insanların kişilikleri, güzide komşulukları aklımıza gelir.Ne verirsen elin ile o da gider senin ile sözünü atalarımız çok iyi yaşardı. Bağdan evlerine giderken gördüklerine ikramsız geçemezlerdi. Koltuğunun altında fiy getiren, fiy biçmeden gelen birisi, gördüğüne az çok ikram etmek zorundaydı. Hiç unutamadığımız da onların tatlı dilleri ve insanlıkları idi. Şimdi anlıyorum ki, onlarda Aziz Osmanlıdan kalma bir terbiye ve edep vardı. Git gide o güzel terbiye kalmıyor.
    Dünya imtihan dünyasıymış. Kimse baki kalamayacakmış. Günü gelen gidiyormuş. Bazen film şeridi gibi gözümün önünden geçer köylülerimiz. Onların insani kaliteleri, komşuluk ilişkileri çok mükemmeldi. Şimdi çok bozulduk. Müslümanlığın kokusu güzelliklerimiz uçtu gitti. Müslüman’dan daha ziyade hıristiyani bir yaşantıya sahibiz. Birçok Hıristiyan yaşamını almışız. Dinimizin reddetmesine rağmen. Ölünce melekler ne muamelesi yapar? Kimin umurunda? Umurumuzda olmayacak kadar benliğimiz ve İslam kimliğimiz kaybettirilmiş. Bundan dolayı eskilerin asaleti, tartışmasız aranır oluyor. Nerede onların tatlı dilleri? Nerede onların misafire ikramları? Nerede onların komşuluk ilişkileri? Bu hayallere dalmışken aklımıza gelen, hatırlayabildiğimiz çoğu ahrete göçen köylülerimizi saymak geldi içimden. Bakalım sayabildiklerim kimler? Gurbetlik kimleri hatırlamama mani oldu? Bilhassa zahiren çok acı da olsa, hakikatte dünya pisliğine bulaşmadan vefat eden sabileri hatırlamamız zor oldu.Onlar ahirette, iman ile göçebilen akrabalarına başta anne ve babalarına şefaat edecekler.
ALEMİ BERZAHA İNTİKAL EDEN KÖYLÜLERİMİZ
   1-Mehmet Özçelik in eski eşi. Kemal ve Mustafa Özçelik' lerin  anneleri.
   2-Mehmet Özçelik rahmetli.
   3-Bekir Usta . Teker ve araba ustası. Abdurrahman dayının babası.
   4-Bekir Ustanın Hanımı.Emine ebe.
   5-Bekir Ustanın Durmuş.
   6-Deli Mahmut rahmetli. Ali , Ayşe, Hanım Gülmez in babaları.
   7-Azime Ebe..Mahmut dayının eşi.
   8- Hacı Mehmet in İsmail.
   9-Kamile Nene .İsmail Dayının eşi.
 10-Topal Ahmet. Seyit dayının kardeşi.
 11-Seyrek Ebe. Mevlüt ve Yusuf dayıların annesi.
 12-Topal Ahmet’in eşi
 13-Hacı Mehmedin Hüseyin.
 14-Hacı Mehmetlerin Hasan
 15-Hacı Mehmetlerin Koyun Osman Zonguldakta öldü.
 16_Eşi Hediye nene Karayusuf Dedenin Kızı
 17-Seyit Dayı
 18-Seyit Dayının ilk eşi Zühre
 19-Seyit Dayının ikinci  Eşi Çapar Ayşa
 20-Çakıcı Mustafa Hoca
 21- Eşi Çiyiplik Ebe. Ebe Peçenekli idi. Asıl adı Kezban idi.
 22-Çakıcı Hocanın Kızları Müsaade Nene. Muhtaın Kardeşi Hallefendi Dayının eşi. İsmail Bey’in anneleri.
 23-Hatıpların Mustafa. Hacı Ahmet Ünal’ın babası
 24-Anakız ebe. Sağır Anakız. Hacı Ahmet’in anesi.
 25-Hacı Musa . Doktor Mustafa Bey in babası.
 26-Bekir Gızı Ayşe Ünal. Hacı Ahmet’in eşi.
 27- Hakkı dede. Durkan’ların dedesi.
 28-Hakkı Ebe. Hakkı dedenin eşleri.
 29-Hakkıların Mustafa kaya arkasında boğuldu. Gezekteyken balık tutma istemiş. Öğlen eyrene girip boğulmuş.
 30-Hakkının Halil Mustafa Durkan Bey’in babası.
31-Hüsyin Çakır’ın dedesi Hacı Mehmet dede.
 32-Çakırların, Hüseyin Çakır’ın ebesi Zühre ebe. Doymuştan gelmedir.
 33-İpraamağa dede. Çakırların dedesi. Hacı Hüseyin’in babası.
 34-Hatıp Ayşası. Çakırların ebesi. Hacı Hüseyin’in annesi.
 35- Asiye Ebe. İpraamağanın yengesi.
 36-Gadı Genni. Çakırların yengesi.
37-Şöfer Mustafa. Hüseyin, Kemal ve Mehmet Çakır’ın kardeşleri.
 38-Mutayıt dede. Mevlüt dayının babası. Asıl adı Durmuş. Lakabı mutayıt. İnşaat işlerinden iyi anladığı için.
 39-Hakkıların Hasan . Muhtarın kayınpederi
 40-Çavuş Osmanı.
 41-Hanım Ebe Çavuş Osmanının eşi
 42-Yumak Ebe Çavuş Osanının 2. Eşi
 43-Gara Mısdafa
 44- Şerife Ebe Gara Mısdafanın eşi
 45-Gök Hüseyin Ömer Çetin Kayanın emmisi.
 46-Anakız Nene Gök Hüseyin in eşi.
 47-Gök Hüseyin’in kızı Akkız. Bu hanım yürüyemezdi.
 48-Ahmetlerin Mısdafa. Sefer Koç’un babası. Uzunoğlan lakaplı.
 49-Azime ebe. Ahmetlerin Mısdafanıneşi. Sefer Bey in anneleri.
 50-Ahmedin oğlu Mehmet Koç. Lütfü dayının babası.
 51-Emine Ebe .Lütfü dayının annesi
 52-Emine Yenge. Örtmesinli. Lütfü dayının ilk eşi. Refik bey in anneleri.
 53-Hölden dede. Hacı dayının babası
 54-Falcı Ebe Hacı dayının annesi.
 55-Köraaların Irza. Hasan Acar’ın dedesi.
 56-Hacıgadun Ebe. Hasan Acar’ın ebesi.
 57-Mustafa Acar Hasan Acar’ın babası. Köken Acar’ın beyi.
 58-Ala Mısdafa
 59-Kestek Fedimesi. Ala Mustafa lakaplı Mustafa Acar’ın eşi.
60-Körağa Dede
 61-Körağanın eşi Azime ebe.
 62-Körağaların Hacı Durmuş.
 63-Körağaların Hacıdurmuş’un eşi Zehle ebe. (Gök Zehle)
 64-Körağaların Osman’ın eşi Dudu nene.
 65-Mehmet Acar. Osman dayının oğlu.
 66-Mehmetten önce vefat eden Osman dayının oğlu…….
 67-Hacıgilin Bekir.
 68-Bekir dayının oğlu Ali Paşa.
 69-Seyit Mehmet dayı
 70-Aldede Yamanların dedesi. İstiklal savaşı Gazisi
 71-Durayşa Ebe
 72-Aldedenin Ömer
 73-Emet Nene Ömer dayının eşi.
 74-Yeşillerin Hüseyin Çevik
 75-Kezban Çevik. Yanukkaş
 76-Yeşillerin Aliosman
77- Ganime Nene Uzun Ömer in eşi
 78-Düriye Ebe Uzun Ömer in annesi
 79-Haceli Dayı. Uzun Ömer in kardeşi
 80- Hallefendi dayı. Topal Güssü nün eşi.
 81-Topal Güssünün Emine. Yaylada yanıktan vefat etti.
 82-Topal Güssünün Hanım Peçenek çayında sele gitti.
 83-Kelısmayılların Hüseyin Dedihüs dayı.
 84-Selvinaz Nene. Dedühüs daynın eşi. Körgarı
 85-Topal Mehmet.
 86-Topal Mehmedin Hanımı Körgarı.
 87-Dedenin Hüseyin
 88-Hatıp Eminesi. Edenin Hüseyin in eşi.
 89-Kamile Dedenin Hüseyin İn kızı
 90-Aziz Bey Dedenin Hüseyin ‘in oğlu
 91-Melahat Yaman. Dedenin Hüseyin in torunu. Kamile’nin kızı.
 92-Dedenin Omar
 93-Çetenin Yusuf
 94- Çetenin Yusuf’un eşi Durhanım Kestek Kızı.
 95-Gır Ali Kestek ebenin beyi
 96-Kestek ebe Asıl adı Kezban.(Kedbanu)
 97-Koca Hatıp Hüseyin Hoca
 98-Eşi Süslü Fedime
 99-ikinci Eşi Fatma.
100-Hatıp Mustafası. Arıcı Hüseyin Hoca’nın babası
101-Arıcı Hüseyin Hoca
102-Garabazallı Kezban Hüseyin Hoca’nın önceki eşi
103-Nazire Hüseyin Hoca’nın kızı. H.İbrahim ve Bekir Koçak’ın ablası
104-Sevim Hüseyin Hoca’nın kızı.Bekir Koçak’ın ablası.
105-Recep Hüseyin Hoca’nın oğlu Veli Koçak’ın kardeşi.
106-Hatıp ebe
107-Hatıp Osmanı
108-Mustafa Özcan
109-Güllü Dede
110-Güllü dede’nin eşi Ayşe Ebe
111-Güllünün Kemal.
112- Güllünün Kemalın eşi Güssü Nene.
113-Omar Irzası
114-Dadaylı Ebe Omar Irzasının eşi.
115-Cemil dede.
116- Cemil ebe. Kesemen Nenenin annesi.
117-Ziya Mehmet İnci.Ekrem Bey’in babaları
118-Mavi Nene (Mavu Nene) Ekrem Bey’in anneleri.
119-Kör Eresül
120-Kezban Nene Kör Eresül ün hanımı
121-Emine abla Resül dayının kızı. Peçenek çayında sele gitti.
122- Ali kaya Mustafa Kemal dayının oğlu Seyit ve Mustafa Kaya'nın kardeşleri.
123-Seyit ağa Mustafa Kemal dayının babası.
124-Ali Ağa Dündarların dedesi
125-Köken Ebe Dündarların ebesi.
126-Hacı Kemal Dündar
127-Münevver Dündar
128-Mıstık dede
129-Hanım Ebe. Mıstık dedenin eşi
130-Mıstığın Ahmet, Ünal Bey’in babası. Lübnanda öldü.
131-Kötü Mehmet dayı Tahir Aslan’ın babası
132-Havzenin Döndü. Kötü Mehmedin eşi.
133-Hacı İbrahim Aslan ın eşi Ayşe Aslan Cinayşa
134-Kötü Mehmet dayının Kızı Kamile, Deperözlü Gambal’ın hanımı
135- İpeş dede(Mehmet dede)
136-İpeş Ebe(Hanım Ebe)
137-Çambaş Osmanı
138- Hamdi Kızı ebe
139-Ozmuşlu Ebe. Sağır Anakız'ın annesi.
140-Ozmuşlunun Mehmet
141-Çambaşların Veli
142-Hasan Çavuş.
143-Madan Ayşa Ebe (Musa,Hüseyin ,Mehmet Yavuz’un anaları)
144-Şükrü Musa
145-Asiye Ebe
146-Hatice Hanım Asiye Ebenin Kızı
147-Yeter Nene Asiye Ebenin gelini
148-Kekeç Musa
149-Tezekçi Nene Eyüp abinin annesi.
150-Ayşe Yavuz. Iraz nenenin kızı.
151-Hasan Çavuşun Hüseyin.
152-Eselerin Durmuş.
153-Kör Hacıkadın.
154-Osman Hoca
155-Osman Hoca’nın hanımı Anakız Ebe
156-Bünyamin Hoca
157-Bünyamin Hocanın eşi Ayşe Dudu Ebe
158-Halliprahim Doğanay Enişte
159-Şıh Mahmut(Halil Doğanay’ın babası)
160-Şıh Mahmut’un eşi Karabazallı Nene
161-Osman Hocanın Hüseyin. Gök Durmuşun babası.
162-Fedime Ebe Gök Durmuşun Annesi
163-Niyazi Gök Durmuş’un kardeşi.
164-Ozmuşlunun Mehmet
165-Kör Mahmut dede
166-Mahmut dedenin eşi Emür ebe
167-Kemal Aydın.(Kör Mahmudun Kemal)
168-Gıdı Durmuş (Ramazan Yaman’ın kaynatası)
169-Gıdı Durmuş’un eşi Ebekız Ebe.
170-Mukdar Bekir
171-Mukdar Bekir’in eşi Zühre Ebe
172-Nori dede(Şah dayının babası)
173-Zühre Ebe (Nori dede’nin eşi)
174-Kamile Nene (Şah dayı’nın önceki hanımı Yıldırımdan vefat etti)
175-Bayram dede (Bayramın Hacının babası)
176-Bayramın Hacının anası
177-Sırma Nene Bayramın Hacının eşi
178-Kara Mehmet Dede
179-Emine Ebe.Kara Mehmedin Hanımı (Coplu Ebe)
180-Kara Yusuf Dede.
181-Tatar Ali nin Hanımı
181-Hömbül Ebe Gara Yusuf Dedenin eşi.(Beçenekden gelme. Iraz nenenin annesi))
182-Gadakçı İbrahim
183-Kadakçı garısı (Seydali dayının anası)
184-Paşa Doğan
185-Seydali Doğan (Manav Seydali)
186-Hurşit dede
187-Hurşit dedenin hanımı
188-Hurşidin Arif
189-Arif Dayının Hamını Emine (Gök Durmuş’un ablası)
190-Arif dayının 2. Hanımı Arife Nene. (Peçenek çayında sele kapılarak vefat etti)
191-Cömbe Dayı (Arif dayının abisi)
192-Ali Osman dayı (Bıza Alosman)
193-Ebegız nene (Alosman dayının eşi)
194-Musa dede(Çoşkunların dedesi)
195-Musa Ebe (Hanım ebe Musa dedenin eşi)
196-Mehmet Çoşkun (Mustafa Dayının oğlu)
197-Mustafa Coşkun (Hüseyinin oğlu)
198-Mustafanın eşi Funda Hanım (Doğal gaz zehirlenmesinden vefat ettiler)
199-Kel Abıca lakaplı Mehmet Yılmaz (Necati dayının babası)
200-Necati dayının annesi.
201-Ahmet Yıldırım dayı
202-Anakız hala (Gara Halil’in anası)
203-Kürdoğlu Alisi(Muammer dayının babası)
204-Hanım Ebe. (Muammer dayının annesi)
205-Muammer dayının eşi
206-Muammer dayı.
207-Deli Kemal
208-Ala Mehmet
209-Küdoğullarının Mehmedin eşi Kezban ebe.Ahmet Tekin’in anneleri)
210- Ala Halil (Halil tekin Abi)
211-Emine Tekin Arif Tekin in annesi
212-Musatafa Doğanay (Ahmet ve Gültekin Doğanay'ın ağabeyleri.)
213-Ayşe Koçak (Nuri Koçak'ın eşleri, Muharrem ve Seyfeddin Koçak'ın anneleri)
214- Hüseyin Yılmaz Necati Yılmaz'ın kardeşi. Kelabıcanın oğlu..
215-Şerife Esen Haceli dayının eşi. 
216-Mustafa Özçelik (Çolak Musatafa)
217-Emine Demirtaş. (Hacı Demirtaş ın annesi)
218-Kezban Çevik (Polis Durmuş Bey'in annesi)
219-Selfet Gökdemir (Hacı gilin Bekir'in eşi)
220-Abdurrahman Özçelik (Bekir Usta nın büyük oğlu)
221-Necati yılmaz'ın eşi Durkız.
222-Topal Ahmet(Aydınların emmisi)
223-Huma Erdoğan (Arf dayının kızı)
224-İbrahim Sarı  (Muhtar Bekir'in kardeşi)
225-Ayşe Gökdemir Seyit Mehmet dayının eşi.(Hurşut Ayşası)
226-Mehmet Yavuz. Hasan Çavuşun Mehmet. 
227-Sultan ÖZÇELİK
228-Ahmet ŞAHİN
229-Sibel DEREBAŞI
230-Hacı Osman DOĞANAY (Bünyamin Hocanın Büyük Oğlu)
231- Süleyman DURKAN (Hakkıların Süleyman. Ali Durkan ın abisi)
232- Ali GÜLMEZ (Deli Mahmudun Ali)
233- Hakkıların Şerife (Hakkının Alinin Kardeşi, Mustafa Durkan Bey in Kaynanası)
234- Durkız Albayrak (Dedenin Ömer'in eşi Erdoğan Albayrak'ın annesi)
235- Nazım Doğanay (Osman Hocanın torunu. Bünyamin Hocanın oğlu)
236-Musa Çoşkun (Musa Dayının Mustafa nın oğlu )
237- Songül ACAR (Körağaların Osman'ın Kızı)
238- Emine Hanım KOÇ  Ahmet Koç'un eşi..Ekrem İnci Bey'in ablası
239- Ebekız ASLAN Tahiroğlu Alisinin eşi, Polis Dilek ASLAN'ın annesi
240- Şefika DURKAN Hakkıların Süleyman ın eşi.
241-Nihat ÇEVİK Yeşillerin Aliosmanın oğlu
242- Ayşe  DAŞDELEN İpeşlerin Mehmet in eşi. Kızılcahamamlı.
243- Ömer ESEN Haceli dayının abisi
244- İsmet DAŞDELEN  İpeşin İbrahim 'in oğlu..İpeşlerin İsmet
245- Ünal KAYA  Mıstığın Ahmet in oğlu. Osman Kaya Hocanın yiğeni
246-Mustafa Kemal Kaya Seyit Kaya nın babası
247- Necati Yılmaz Erdoğan Albayrak ın Kayınpederi
248- Hacı mehmetlerden Hacı Süleyman Çınar oğlu Hacı Çınar (Antalya da yaşar idi)
249-Burak Keskin.
250-Arife Fırat
251-Durmuş Özdoğan
252-Dürdane Özdemir
253-Dudu Derebaşı
 
  Bugün 2 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı! Tüm Hakları saklıdır  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR....MUTLULUKLAR DA PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...