ANKARA-ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ
   
  Ankara-Çamlıdere-İnceöz Köyü-Koca Harman
  106-1.TANIŞMA ŞENLİĞİMİZ
 


Köyümüz 1. tanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik şenliği yapıdı.


Birbiini göremeyeli yıllar olan köylülerimiz birbirlerini gördü, tanıştı, hasret giderdi.Organize çok güzel olmuştu. Orta Asya Türkmen çadırlarını andıran gölgelikler yapılmıştı.


Dernek başkanımız ve köyümüz uleması değerli insanlar anlamlı konuşmalar yaptılar..


Yüzyıllardır bize yaylak olan güzel belde müstesna bir şenlik yaşadı.


Köyümüz hanımefendileri hem tanıştılar, hem hasretlik giderdiler.


Çeşitli aktiviteler, hediye çekilişleri yapıldı.


Organize çok güzel olmuştu.


Resmi erkan da bu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. 


Köyümüz gençleri ve iş adamlarımız büyük fedakarlık yaptılar..


Köyümüz ulemasından iki değerli sima..


Yaylamız güzel bir kalabalığa şahitlik etti.


Şenliğimizden başka bir kare.


Samimi bir hava yaşandı..


Davulcu ve zurnacılar gelenleri karşıladılar..


Bol bol sohbet edildi, hasretlk giderildi.


Gençler doyasıya eğlendiler. Komşu köylerde de bu tür aktiviteler yıllarca önceden başlayarak yapılmaktadır.Futbol müsabakası, yumurta yarışı, çuval yarışı,halat çekme yarışı,çelik, met,nalbih,topaç çevirme ve eskiden bayram ve düğünlerde yapılan geleneksel eğlenceler unutulmaması için yapılmalıydı.


Namazlar kılındı, ruhlar ve kalpler de nasibini aldı. Eller duaya açıldı. Komşuköylerin yaptığı gibi mevlidi şerif, hatmi şerif gibi faaliyetler unutulmaya yüz tuttu.Hıristiyan ve yahudi adetleri bizim kendi gelenek ve göreneklerimizi unutturmuş. Osmanlı gibi değil de batılılar gibi yaşama hevesinin felaketli akıntısına kapıldığımızın farkında değiliz. Nasıl yaşar isek, öyle bir ölüm nasip olur.Mutlaka müslümanca yaşamaya gayret etmeliyiz.


Yıllarca sistemli din düşmanlığının yapıldığı ülkemizde manevi bünyemiz iyice zayıflamış. Köyümüzdeki pegamber varislerine düşen vazife gençliğin dindar,cevval,dinini yaşmaktan zevk alan, tarihiyle gurur duyan, Fatih'lere, Yavuz'lara, Abdulhamit Han'lara layık olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Mason ve yahudiler manevi bünyemizi çürütmek, gençleri dindensoğutmak için ellerinden geleni bütün şiddet ve acımasızlıklarıyla icra etmekteler. Bunu göremez isek, gençliği kaybetmiş oluruz..


Her halukarda dine ve Allah'a  saygılı, şuurlu, haramı helali bilen gençlik  hayalimiz olmalı.. 

Dünya zevk ve neşelerinin tadı geçicidir. Eğlence bitince kalpleri sıkıntı ve boşluk duygusu sarar. Kalperin huzuru ve mutluluğu ancak ve ancak Allah emrine uyulan islami aktivite ile huzur bulur.


Böyle toplantılarda mutlaka vefat eden ata ve dedelerimiz hatırlanmalı. Nefislerin gıdalandığı gibi ahirete irtihal eden yakınlarımızın ruhlarının da bayram etmesi için hatimler yapılıp mevlitler okunmalıdır. Ashabı Kiram ve dedelerimiz Osmanlıar nasıl yaşamışlarsa, bize yakışan da odur.Sefih batı kültürlerinin etkisinde kalıp , cehalette ısrar ile manevi bünyelerimizi yıkımına ve asaletimzi kaybetmemize seyirci kalmamaıyız..Allah ve Rasulullah'ın memnun olduğu haller şüphesiz yüksek ve alidir. (NOT: Malezya da Kur'an talbelerinin bir hatim merasimi)

                       ŞENNİK  YAPILMIŞ EMME.
 Zaman geçdükce insannar deyişiyor. Irahatlık ,vallık çovalıyor. Çeşüt çeşüt yiyecekler, geyecekler , eşyalar almak münkün.  Herkeş sosyetik olmuş. Bi ırahatlık, bi, ferahlık va. Va emme bişii pek gözel devü. Esgi insannık ve candannık yok. Zufralarımız evlerimiz misafirsüz galdı. Zuframıza bi akrabamız oturacak deyi gorkar olmuşuz. Esgiden baba ve dedelerimiz akrabadan ayrı galamazdı.Onnarı görmeden duramazdı. Biribillerini arar ve sorallarıdın. Onnar belki fıkarayıdın emme pek datlı adamlarıdın.
 Köyümüzde iş, aş azaldı. Bebe belik böyüdü. Eyi bi isdikbal gazansın deyi ,millet Angarıya göçdü. Bi dünya telaşesi aldı yörüdü. Millet geçim derdine düşdü. Ayrı ayrı mahalle ve yellere yelleşdi köylüler.Kimse kimseyi göremez oldu. Kimse kimseyi tanıyamaz oldu. Herkeş biyellerde mekan duttu.
 Şu yayla şenii eyi oldu. Velakin bazı noksannarı oldu bence.
Şindi bu yazıyı okuyannar der ki, ülen bi işin ucundan dutman.Bol bol gonuşun. Öyle deyenner de haklı. Emme bi incöözlü garip olarak gonuşma haggımız va. Bu işler şüyle yapılsaydı taha eyi oludu deme haggımız va. Şahıslara saygı ve hörmet ederek, emeklerine teşeggür ederek söz haggımız va.
 Belki mevzumuzla alakası yok emme, ırahmetlik Aldedenin Omar’ın bi söznü hatılladım. “Tilki demiş ki, kümesler köyden dışarı olsa köy temüz oludu” demiş. Bu gibi gözel faaliyeterde bizim gözel dinimizin incelik ve nezafetlerine uyulsa çok müsdesna olurudu ganaatindeyün. Derneemizde zırf Allah Irzası için çalışan fedakar insannar çok hayıllı görevler yapalla. Köylümüz olup da senelerdür gözükmüyenner aranmalı. Telefunnarı bulunmalı. Gaderi ilahi sıkıntı ve dert çekmişler hiç olmazsa aranıp bulunmalı. Hal hatırı sorulmalı. Onnarın köy ve ahalimizle alakaları goparılmamalı. Bi tahakı seniye ömrü olan bu işler daha organize olmalı. Dennek ve hızmat yönetiminde olannar öncelinen Allah Irzasını gözetmeli. Herkeşe ulaşmalı. Sadecene gelennere devü, gelemiyennere de ulaşılmalı. Gelemiyennere “üre dayını sen bu köylüsün. Şindiye gadana seni arayıp soramaduk. Şindi nasip oldu. Nasısın Eyimisin? İşin, gücün nası? Tanışma ve gaynaşma şenimizden habarın olmadı mı? Bi tahakı seniye gel olumu? Sıkıntından, neşenden habarımız olsa taha eyi olu. Deyi habelleşmek, onara ulaşmak taha eyi olmaz mı?
   Bu şeniklerin bi başga yönü de esgileri hatıllamak olmalı. Esgiden oynaduhumuz oyunnar, müsabakalar hatıllanmalı. Bi nalbih oyunu, bi çömlek patladı oyunu, bi halat çekme yarışı, bi yımırta yarışı, bi çuval yarışı renk gatarıdı ganaatindeyün. Şüyle elli atmışlık iki gurup, üç dıkız atınca bitecek şekilde bi çelük oynasa. İki takım oluşdurulsa da 20 şer takgalık iki devre bi maç yapılsa.40- 50 lı yaşlardan gurulsa takımlar, bi gözelik oludu ganaatideyün.
   Sorsak, Müslüman mısınız deyi, herkeş Elhamdülillah der. Emme her hususa bi höküm getüren dinimizin emülleri pek tıkkata alınmaz. Bi hoca çıksa, “billik, berabellik ve gomşuluk ilişkilerinin ehemmiyetinden aanatsa. Milleti coşdusa. Sılayı Rahimin ehemmiyeti aanadılsa ne eyi oludun. O topluluk bi tevhit hatimi yapsa, ahrete irtihal eden, bi Fatiha yok k deyi boynu bükük bekiyen ana, baba, dede ve akrabayı taalükatımız sevündürülse kötü mü oludun? Esgiler olsa dovasuz, mevlütsüz bu şennik bovazlarından geçmezdin.
 Bize düşen fikillerimizi söylemek, her hayır işe dova etmek. Hayır işe vesil olannara da teşekkür etmek. Irahmetlik Cemil Dede, “aşk aaadu, dert söyledü” derdi. İncööz hasireti de haddimiz olmıyarak bizleri bu fikilleri beyan eylemiye cebretti. İncööze selamlar olsun. Gurduna guşuna, yazına gışına, serçesine hacımuradına, atmacasına helheline, ebesine dedesine, bebesine beliğine,süpürgelik ve garşıyakada esen yeline selamlar olsun.Tarhananız bol gakırdaklı olsun. Tereyağlı muhlamanız da aaafiyet olsun. Hoccagalın..
 
  Bugün 2 ziyaretçi (34 klik) kişi burdaydı! Tüm Hakları saklıdır  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR....MUTLULUKLAR DA PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...