ANKARA-ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ
   
  Ankara-Çamlıdere-İnceöz Köyü-Koca Harman
  ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ
 DEVLETİ ALİYEYİ OSMANİ=DEVLETİ ALİYEYİ MUHAMMEDİ
OSMANLI DEVLETİ PEYGAMBERİMİZİN MEDİNEİ MÜNEVVEREDE KURDUĞU DEVLETİN DEVAMIDIR...HAKİKATI DOĞRUSU BUDUR BÖYLEDİR. OSMANLI DEVLETİ OSMANLI HANEDANININ DEVLETİ DEĞİLDİR. BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN DEVLETİDİR.... 

BİR İNSANDA MAKAM SEVGİSİ VARSA HAKKI SÖYLEYEMEZ. TAVİZ VERİR. ORTAMA UYUM SAĞLAR.  Cübbeli Ahmet  Hoca

 SİTEMİZDEKİ İLANLARIN BİZİMLE İLGİSİ YOKTUR. SİTE SAĞLAYICI TARAFINDAN KONULMAKTADIR


ZULÜM İLE ABAD OLANIN , AKİBETİ BERBAT OLUR. (Hz Yunus EMRE)

YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR....OSMANLI EVLATLARINI KALDIR..KENDİNE GETİR, İSLAM SANCAĞINA HADİM  KIL, VE DİNİNE HİZMET İLE,  MİSYONU MUHAMMEDİ İLE, SEVDAYI OSMANLI, İLE YÜCELT MEVLAM..SADECE SEN, HER ŞEYE KAADİRİ MUTLAKSIN..

BİR SUAL VE İBRETLİK CEVABI
Süleyman Efendi Hazretlerinin bir evladı hacca gidecektir. Hocasını ziyaret eder. Efendim Kabe-i Muazzamayı ilk görünce yapılan dua kabul olurmuş. Kabe-i Muazzamayı gördüğümde nasıl dua edeyim der.Efendi Hazretleri, ahir zamanda dinin yenilenmesi ve sünnetin yeniden ihyası için varını yoğunu harcayan O Mübarek Sultan:
-Evladım helal lokma için dua et. Helal lokma ile beslenenlerin her duaları kabul olunur buyurur.
  Eskiden annelerimiz sabah babamızı evden uğratırken :
-Efendi biz aç susuz dururuz. Sakın bize helal olmayan bir lokma getirme. Diye beylerini ikaz ederlerdi. O, Osmanlıya Allah ve melekleri yardım ederdi.Osmanlı ahlak ve faziletinden düşmanları bile sıkışınca medet umarlardı.
 Şimdi batılı gavurlar gibi haleti ruhiyeye sahip olmamız, merhametsiz oluşumuz, akraba eş dost sevgisin yerini menfaatin alması acep haram lokmadan mı? Din adamı geçinen yaratıkların mübarek ilimleri sihir, büyü, birilerine pervasızca zarar verebilme derekesi acep haram lokmadan mı? Yediğimizle, giydiğimizle, mal ve mülkümüzle gurura kapılmamız, nasip olan bir makamda kendimizi unutup insanları böcek gibi görmemiz haram lokmadan mı?
Ya Rabbi devri deccal Ümmeti Muhammedi Merhumeyi ifsat etmiş. Bizlere ahret yüzkaralığından kurtulacağımız çapaklı imanları ikram buyur.Bizi kendi halimize bırakma Allahım..
            Harabat ehlini hor görme zakir,
         Defineye malik viraneler var....
         Atıfet bekleme kimseden sakın..
         Misalin Hatemül Enbiya olsun.
         Riya ve süm'adan şiddetle kaçın,
         Maksudun cenabı kibriya olsun..
             Sakın sanma ki hain berhudar olur,
         Akibet ya boynu vurulur ya berbad olur!...
           Haşa kuluna zulmetmez Mevlası
        Her kulun çektiği kendi cezası

             (Barbaros Hayreddin Paşa Rahmetullahi aleyh)
İNCÖÖZCE KÖŞEMİZ
9 senede köyümüzde 70 e yakın kişi vefat edip imtihan dünyasını bitirip beka alemine göçmüştür. Mevlam İbret alıp İslam Şuuru ile şuurlanıp bizlere de yüz aklığı ile hüsnü hatime nasip buyursun. ZALİMLER UNUTMASIN Kİ, ADLİ İLAHİ TAHMİN VE HAYALLERİN ÖTESİNDE ÇOOK ADİLDİR. ALLAH CC NA HİÇBİR HAİNLİK , HAKSIZLIK VE ZULÜM GİZLİ DEĞİLDİR.
                           İNCÖÖZ ÇOBANNARI
         Herkeş bilikü, esgiden her evde davar beslenüdü. Herkesin az çok davarı oludu. Büyle olunca da her evde bi çoban varıdı. Şüyle incöözü bi gözünüzün ööne getürün. Davarsuz ev yoodun. Herkeşin goyunu, geçisi, tekesi, oolaa,sıırı, sıpası varıdın. Zabahın erken vaatında davallar daa gider, ayşam ezeni okunukana köye gelüdü. Daş gapıdan,çetelerin evöönden, güllülerin evinin altından, Mıgdalların evinin altından, seddeklerden, gırharmandan, taha aklıma gelmiyen yellerden davaların sürüleri köye gireridin. 
          Köye girerikene en önde tekeler oludun. Davarın ööne ufak bebeler filan duramazdın. Tekelerin hırı hatası olmaz adamı gakıveridün. Davalların geçişinde bi toz bulutu galkarıdı. Bilassa tekeler teke teke gokarıdı. Tekelerin teke teke gokması ne demek? Böyüklerinize sorun. Tekeler iri cüsseli, sakallı ve gaddar görünüşlü oludu. Goyunnar duyarsa darılu, bizi aanatmadı deyi. Goyunnar da ehli hayvannarıdın. 
Akdavar cinsi gibi şımragun devüleridin. Mevzuyu açmak ilazım. Geçiler çok hareketli ve çobannarı yoran bi tiynetleri varıdın. Goyunnar ise geçiler gibi saa sola goşmaz , deli deli hareket etmez uslu hayvannarıdın. Goyun gütmek golay, geçi gütmek ise pek zorudu. Goyunnarı bi çayıra sal, yayılu durulardı. Hele bi de çoban gaval çalmayı bilüse, deyme keyfine. Goyunnar gaval çalanın edirafından ayrılmazlarıdın. Goyun toplu gezeridin. Geçiler ise saa sola daalıverü, çobannar da onnarı toplamak için çok uuraşıdu.
        Taha önce de söyledük, her evde bi çobannık vazifesi yapan adam varıdın. Emme davarı çok olan ve bu vazifeyi devamlı icra eden önemli zevat da varıdın. Bizim çobanımız, Hacı Mısdafa abıcam ırahmetliydi. Irahmetliin gışın üşümemesi için gocukları, bazen kepenee oludun. Çobannık arkadaşı olan köpeklerine eyi bakarıdı abıcam. Onnarı yalınan ve hamur topuynan besleridi. Bazen köpek sert ve acımasuz olsun deyi yalına gara biber gatallarıdı. Çobannar köpeklerine eyi bakarıdın. Köpekler de davara eyi bakarıdın. Gurda davar vermezleridin. Çobannarın zabah avden ayrılışı, ayşam eve gelişi telaşeli oludu.Zabahınan çobana booça hazıllanu. Booçasında ayşama gadana yiyecee şeyler gonuludu. Gasım sooklarında çobannara bi de çıra tenikesi hazıllanudu. Bu tenikenin telden uzun bi sapı oludun. Çobannar üşüyüncene bu çıraları tenikenin içinde yakalla bi ısınularıdı. Söndürüle, çok üşüyüncene bi taha yakallarıdın. Isınmak için bu tenekeleri sook günnerde yannarında daşıllarıdı. Kısaca çobanın tarifini, yani dış görünüşünü şüyle aanada bilürüz. Sırtında kepenek, ayanda cizme, belinde ekmek booçası, kemerinde su matırası, dalında tüfee, elinde gavalı olan ,devamlı hareket halinde olan bi vazifeli insandı. Çobannarın özel sözlerine gelincene, bu işin piri, halen bu sünneti işleyen Hacı Dayı nın gullanduhu sözler taklit edilüdü. Geçiii….ayeyeyyy,…çiisss..,tüüü…, teeeaaatt, gezdan gezdaaaaan…,hele inada baaaak, çiiisssttttüüüü….çepiiş, seni namussuuuz, teke tekeee… gibi sözler ile baarılarak sürü idare edilüdü.
        En çok davar Hacıgilde, Seyit Meemetlerde, Aldedelerde, Garamısdafalarda, Uzunoolan gilde,Hatıplarda, İpeşlerde, Kötü Meemetlerde, Şükrü Mısa gilde, Hasan Çavuşlarda, Kekeç Mısa gilde, Kör Mahmudun Kamal gilde, Gök Durmuşlarda, Mısa Dedelerde bulunudu. Bundan başga herkeşde az çok davar oludun. Emme bunnarda yüzeli, iki yüzden fazla oludun. Köyümüzde çobannarın ustası dartışmasuz Hacı dayıdır. Irahmetlik Seyit Meemed dayı,Aldedelerin Ahmet, Hatıpların Hacı Mısdafa, Kötü Meemetlerin Dedebey, Şükrü Mısanın Mısdafa, Kekeç Mısa dayının Eyip, İpeşlerin Calal köyümüzün önemli çobannarıydı.Her davar sürüsünün köpee oludun. Bazı köpekler birbilleriynen dalaşudu. Dalaşduhu için köpekler çobanın yedeeende oludu.Yani çoban, köpeen zencirini elinden bırakmazdı. En gözel gaval çalan çoban Kekeç Mısa dayının oolu Eyüp aabiydin. Eyüp aabi davarı garaçlılıa sürüpde gavala dokununca herkeş onu diyneridin. Yaşlı gadunnar neyi durula Eyüp abiyi diynelleridi. Ölen (ölen kelimesi ula anlamına gullanıldu) ne gözel çalıyon Eyüp azına salık delleridi. Öteki çobannar da eyi gaval çalarıdı emme Eyüp abi gadana dadını çıkaramazlarıdın.
        İlkbaharda davallar guzulamıya başlardı. Çobannar ayşam eve dönerikene sırtlarında yeni doomuş oolak ve guzu oludun. Onnarı görmek pek hoşumuza gideridi. Her şeyin güccüklüü sevimli oluyoru. Oolak ve guzular da pek sevimli oludun. Oolak ve guzular ufaakana davarın içine gonulmaz ayrı bi yere gonuldu. Oolak, guzu ve bızaaların gonulduhu yere çiten delleridi. Davlların gonulduhu yerin tafanı alçak oludu. Tahaçok davar alsın deyi. Bu tafanı alçak genellikle iki gatlı yellere salak denidü. Davar salaa deyi laf edilüdü. Davalar salakda gışlayınca haliyle yaddukları yere kaka yapallarıdı. Kakalarına gıdıboku denilüdü. Yaddukları yellerdeki küpreler depilü depilü davar dışarıda yatmıya başlayıncana gada onbeş yirmi santim galınnııında oludu. Bu depilmiş küpreler yazın gazmayınan galdırulu, dışallara serilü, gurudulu ve gışın yakıludu. Bu tezek çeşidüne “kemre” denidü. Kemre çok gufatlı bir yakacaaadın.uzun süre yanar, ekmek bişimüye neyi pek eyi gelidün. Kok kömürü gibi ısı veridün. 
       Yazın davalar daada yatarıdı. Öylen vaatı zahipleri davalları saamıya giderdi.Bilassa gadunnar giderdi bu saam işine. Öylen davar saamıya giden bu kadınlara “sağımcılar gidiyor” denüdü. Samcılar bazen geçi başı duddumuya bi de bebe götürülerdi. Bazı geçiler ırahat saadumazdı. Hey gidi gözel günner hey..Hani nerede o insaniyetli insannar. Şindi birbirini arıyan yoook soran yok. Maazallah gavullara benzedük deyi gorkyor insan. Asır suresinde müslümnın müslümana “Hakkı tavsiyesi ve Sabrı tavsiyesi” gibi mecburiyeti var. Fakat herkeş bi çeşüt olmuş. Bunnundan gıl aldurmayyoru. Gidişat pek hoş görünmeyyoru. Adamın gannı doysun, gelürü eyi olsun. Akrabaa makrabaa umurunda devü. Akrabaamnaapar, aç mı, susuz mu, hasda mı eyi mi?. Millet pek taanüt olmuş. Gadderleşmiş. Galpler gararmış, duygular körelmiş. Nesil günden güne kötü geliyoru deyi üzülen yok. Gıyamet kötüler üsdüne gopacaamış dele. Acabana ondan mı deyi ilkiriyor insan.Emme hazinesi geniş vehudutsuz olan Allah dünya ve ahret rüsvaylıından gurtulacağımız köklü imanlar nasip etsin cümlemize. Bu günnük de bu gadana yeter. Sürçü lisan eddiysek affola.Hocca galın. 
      Yazan müzmin incööz hasdası Halliprehem Hoca.
Öğretmen:H.İbrahim KOÇAK
SİTEMİZİN 56. SAHİFESİNDE İLGİNÇ BİR KURBAN HİKAYESİ VAR OKUYUNUZ..NİJERDE MÜSLÜMANLAR EN FAZLA 40 SENE YAŞIYOR. BOZUK SU KULLANMAKTAN HEPSİNDE ŞERİT VAR. KARINLARI ŞİŞKİN.ŞU SU KUYUSU KOHİNZA KÖYÜNDE İNSAN ÖMRÜNÜ UZATACAK. İMKANI OLANLAR HZ OSMAN GİBİ KUYU VAKFETSİN. KIYAMETE KADAR AMEL DEFTERİ KAPANMASIN..
BU DEVİR,,EHLİ KÜFRÜN, İSLAMI İLAHİYATÇILAR İLE BOZMA, SULANDIRMA VE YIKMAYA ÇALIŞMA DEVRİDİR...K Mısıroğlu.
OSMANLI SOYKIRIM YAPSA İDİ ,EN GÜÇLÜ ZAMANINDA ERMENİ VE YAHUDİLERİ YOK EDERDİ DE KİMSE SORAMAZDI..
-FRANSIZLAR AZ BİR ZAMAN KALDIĞI AFRİKADA FRANSIZCAYI ZORUNLU KILDI. AFRİKALILAR KİMLİĞİNİ UNUTTU..
-OSMANLI 500 SENE YÖNETTİĞİ AVRUPANIN NE DİLİNE NE DİNİNE KARIŞTI..BARBAR OLDU!!!!???????
-ELİNE FIRSAT GEÇEN SIRPLAR YÜZBİNLERCE BOŞNAĞI KATLETTİ, SOYKIRIM YAPTI..
EEY İNSANLIKTAN NASİPSİZ BATI!!! SÖYLEYİN KİM BARBAR..???

-ZORUNLU ERMENİ TEHCİRİNDE ERMENİLERE SERT DAVRANDI DİYE SUBAYLARINI CEZALANDIRAN OSMANLI MI BARBAR? 
YOKSA İTALYADA DİLENEN MÜSLÜMAN MÜLTECİLERİN ÜZERİNE İŞEYECEK KADAR KEPAZE OLAN İTALYANLAR MI??


KİM ANNE VE BABASINA İYİLİK YAPARSA ÜÇ GÜNLÜK ÖMRÜ OTUZ SENEYE ÇIKAR, KİM DE ANNE VE BABASINA KÖTÜLÜK YAPARSA OTUZ SENELİK ÖMRÜ ÜÇ GÜNE İNER. (Hadisi Şerif)


BİN SENE İSLAMIN BAYRAKTARLIĞINI YAPAN İSLAM ŞİARI İLE YÜCELEN MİLLETİ YAHUDİ VE İÇİMİZDEKİ DÖNMELER NE HALE DÜŞÜRDÜLER
MUSTAFA KEMAL PERA PALASTA EĞLENİRKEN MİLLİ MÜCADELE KUVAYİ MİLLİYECİLERLE BAŞLAMIŞTI.....
OSMANLIYI İŞGAL KUVVETLERİ YIKMADI. OSMANLININ BİR MEMURU OLAN MUSTAFA KEMAL 2 KASIM 1922 DE SALTANATIN İLGASI KANUNU İLE YIKMIŞTIR...
ÇOK DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİR HUSUS 15 MAYIS 1919 DA YUNAN İZMİRE ÇIKTI MUSTAFA KEMAL DE 16 MAYIS 1919 DA SAMSUNA HAREKET ETTİ..

Kadir Mısıroğlu


BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİ BOZUN. TARİHLE BAĞINI KESİN. ZAMANLA ,O MİLLETİN KENDİLİĞİNDEN YOK OLUP GİTTİĞİNİ GÖRÜRSÜNÜZ (... KONFİÇYUS..)
              BİZE BİR NAZAR OLDU,
         CUMA'MIZ , PAZAR OLDU,
         BİZE HER NE OLDU İSE,
         HEP, AZAR AZAR OLDU......
                       Feridun Nazif UZLUK
Sanma şâhım   herkesi sen   sâdıkâne    yâr olur 
Herkesi sen   dost mu sandın   belki ol    ağyâr olur 
Sâdıkâne   belki ol     bu âlemde     dildâr olur 
Yâr olur   ağyâr olur    dildâr olur    serdâr olur

"Yavuz Sultan Selim Han"(yan yana ve yukarıdan aşağı okunabilir)
   
     
                               
"ZAMAN GELECEK ÖLDÜRMEDİĞİM HER YAHUDİ İÇİN BANA LANET EDECEKSİNİZ "
(Adolf HİTLER)


  İHLAS NEDİR? Allahü teala ihlas ile yapılan badetleri kabul eder.
İhlas, şeytanın bilipbozamadığı, meleklerin
de bilip yazamadığı, sırf rızai ilahiyi gözeterek yapılan hayırlı amellerdir.

http://incozcamlidere.tr.gg/ANA-SAYFA.htm  Köyümüz sitesini izlemek
için tıklayınız.
http://sulutarimayerindesu.tr.gg/SUSUZ-TOPRAKLARA-YER%26%23304%3BNDE
-SU.htm
 
Yaşar Sinan Koçak'ın sitesi için tıklayınız.
http://www.sebnemikrami.tr.gg
 Şebnem İkramı sitesini ziyaret için tıklayınız (Şiir, makale,hatıra)

Allahü Teala Türk Milletine iki haslet vermiştir.
Birincisi EDEP (Terbiye, mukaddesata saygı ve hürmet)
İkincisi CİHAT(İslamı yayma ve bütün insanların ebedi saadete vasıl
olmalarına çalışma gayreti)
Kadir Mısıroğlu

"Edep, insanla hayvanı birbirinden ayıran en önemli vasıftır."Hz Mevlana
Gömülü resim için kalıcı bağlantı
Cumhuriyet kurulduktan sonra açılan ilk fabrikamız "Ankara Bira
Fabrikası"
dır. (K.Mısıroğlu)

RASULULLAH'IN METHİNE MAZHAR OLMUŞ BU MİLLETİN
"KARAKTERİNDEN KAYBEYMESİ, KOCA İMPARATORLUĞU
KAYBETMESİNDENDAHA KÖTÜDÜR"...Osmanlıdaki manevi
güzelliklerimizi ve karakterlerimizi,batılılaşma diyerek,kasten bizden
söküp aldılar..


HARF İNKILABI YAPILMASA İDİ, HER MÜSLÜMAN ÇOCUĞU,
OKUMAYA KUR'AN OKUYARAK BAŞLAYACAKTI..
650 SENELİK OSMANLIDA BOŞANMA 7 VEYA 8 DİR. YÜZ SENEDE BİR
BOŞANMA..SİMDİ SENEDE 100 BİNİ AŞAN BOŞANMA.BU TÜRK
AİLE YAPISININ NASIL,  BOZULDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR. 

YA RASULALLAH
Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz,
Can verir, Canan’ı (s.a.v.) veremez Türkler.
Ebedi hâdimu’l haremeyniniz,
Ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler.
       
Medine Müdafii Fahrettin Paşa Subaylarından İdris BEY

   MECLİS KAYITLARI VE BELGELER IŞIĞINDA YAKIN TARİHMECLİS KAYITLARI VE BELGELER IŞIĞINDA YAKIN TARİHMilli Şef, millî egemenlik esaslarından ayrılmayacağına sözveriyor ama
Kılıç Ali bir parti divanı toplantısında İnönü'nün aynen şöyle dediğini naklediyor:"Milli Egemenlik, kamuoyu sözleri birtakım süslü kelimelerden ibarettir. Böyle bir şey yoktur. Bütün dünyada geçerli olduğu gibi mesele, okur-yazar denilen azınlığın, okuması ve yazması olmayan çoğunluğu yönetmesidir. Azınlık denilen okur-yazarların da başına menfaat yularınıgeçirip hazine yemliğine bağladın mı, bütün idare yoluna girer ve düzenli işler." (Kaynak: Kılıç Ali'nin Anıları, İş Bankası: 2010, sh. 553)
YÖREMİZ SİTELERİ VE ÖNEMLİ SİTELER

http://incozcamlidere.tr.gg/ANA-SAYFA.htm Köyümüz diğer sitesi için tıklayınız

http://www.inceozkoyu.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Köyümüz org sitesine ulaşmak için tıklayınız

http://ilahi.wordpress.com/ Dini, milli ve manevi konuları izlemek için tıklayınız.
http://www.kadirmisiroglu.com        /  Tarihimizdeki birçok ihanet ve yanlışın
doğrusunu öğrenmek içintıklayınıZ

https://www.mgm.gov.tr/ HAVA DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

http://muzrupagacin.tr.gg/ Çamlıdere Muzrupağacın Köyü sitesi için tıklayınız.

http://musellim06.tr.gg/ Müsellim köyü sitesi için tıklayınız.

http://www.camlidereelmali.org.tr/2013/ Çamlıdere Elmalı köyü sitesini ziyaret için tıklayınız.
http://camliderebokelerkoyu.tr.gg/   Bökeler köyü sitesi için tıklayınız.

http://alanya-pamuklu.tr.gg/  Alanya Pamuklu Mahallesi sitesi için tıklayınız.

http://osmancikkuzhayatkoyu.tr.gg/K-Oe-Y-Ue-M-Ue-Z-Ue-N-TAR%26%23304%3BH%26%23304%3B.htm

https://bayindir.wordpress.com/  Çamlıdere Bayındır sitesi

http://dogancikoyuhalki.tr.gg/DOGANCI-KOYUNUN-TARIHI--.htm   Çamlıdere
Doğancı Köyü Sitesi

“Gayr-i müslimlerle zihnî yakınlık, zaman içinde
kalbî yakınlığa, kalbî yakınlık da kişinin mânen helâkine (onlar gibi inanmasına ve imanını kaybetmesine ) sebep olur…” 
(İmâm Gazâlî Hz.)

1926 DAN1938 E KADAR TÜRKİYEDE TAPU KAYITLARI İLE SABİT VE  BELGELİ 20 BİN CAMİ YIKILMIŞ.BU ,SENEDE 1500 CAMİ EDER. HER 6 SAATTE BİR CAMİ YIKILMIŞ. İSLAM RUHU TERBİYESİ ASALETİ SÖKÜLÜP ATILMAK İÇİN YAPILMIŞ BU TAHRİBAT.BU İCRAATIN SAHİPLERİNİ ZAMANI GELİNCE TARİH SORGULAYACAK 

ŞU ANDA EN YÜKSEK AYLIK MAAŞ ALAN KİŞİ CUMHURBAŞKANIDIR. MAAŞI KARŞILIĞI 44 ALTIN KARŞILIĞIDIR.
1930 LARDA M.KEMALİN AYLIK MAAŞI 2800 ALTIN KARŞILIĞI İDİ. O ZAMANLARDA DÜNYADA HİÇBİR LİDER BU
KADAR YÜKSEK MAAŞ ALMIYORDU..TAM 64 KAT FAZLA. HEM DE 30 LARIN FAKİR TÜRKİYESİNDEN BU KADAR FAZLA
MAAŞ.
.TAKDİR SAĞ DUYUSNU KAYBETMEYENLERİN..
 TARİH BOYUNCA YAHUDİ DESTEKÇİLERİ VE YAHUDİ UŞAKLARI TARAFINDAN KIZIL SULTAN DİYE İFTİRA ATILAN Abdulhamit Han  KENDİ KESESİNDEN TAM 1552 OKUL YAPTIRMIŞTI. ŞEHZADELİĞİNDE TİCARET YAPTIĞINDAN ZENGİN İDİ. PADİŞAH OLUNCA FAKİRLEMİŞTİR. DEVLET ELİYLE YAPILAN HİÇBİR ESERE KENDİ İSMİNİ VERMEMİŞTİR. 33 SENELİK SALTANATINDA SADECE BİR İDAM İMZALAMIŞTI. 1923 TEN SONRA BU ÜLKEDE İSLAMIN GÜCÜNÜ KIRMAK İÇİN HAKSIZ YERE BEŞYÜZBİN DEN FAZLA MÜSLÜMAN İDAM EDİLMİŞTİ. FAKAT BİR PAPAZ VE HAHAM İDAM EDİLMEMİŞTİ...AKIL VE İZAN SAHİPLERİNİN DÜŞÜNMESİ LAZIM..


YAKIN ZAMANA KADAR 1923 TEN BERİ TÜRKİYE DE BU AKİBETTE İDİ.TAM KURTULAMASA DA KURTULMA YOLUNDA..ALLAH'IM  GÜZEL ÜLKEMİZ VE BÜTÜN MÜSLÜMANLARI İSRAİLİN SAĞMAL İNEĞİ OLMAKTAN KURTARIVER. Not: abd nin yuları israilin elindedir.bütün zulüm ve pisliklerin perde  arkasına israil melunu vardır.

BU ZAFER İNGİLİZLER TARAFINDAN TARİH KİTAPLARIMIZDAN SİLDİRİLMİŞTİR. YAKIN TARİHİMİZDEKİ BİRÇOK BİLGİNİN YANLIŞ VE YALAN OLDUĞU İDDİALARININ BİR DELİLİ DE BU KUT'UL AMARE ZAFERİDİR.İKİ ÜÇSENE EVVELE KADAR BU ZAFERİMİZİN ADINI DUYMAMIŞTIK..ÜLKEMİZDE TARİHİ YALANLARIN YALANLIĞI KANUN İLE KORUNUR SÖZÜ ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR...


YORUMSUZ ....
CELLADINA AŞIK OLMUŞ BİR MİLLET..
İSTER EZAN DİNLET, İSTER ÇAN DİNLET..
İTİRAZ EDEMİYORSA EĞER, 
MİLLET DEĞİL, SÜRÜ GİBİ BİR İLLET..
MÜSTEHAKTIR O'NA HER TÜRLÜZİLLET..
    Şehit Muhsin YAZICIOĞLU

OSMANLI DÖNEMİNDE

✅ Pencerenin önünde sarı çiçek varsa "Bu evde hasta var... Evin önünde hatta bu sokakta gürültü yapma..." anlamına gelirdi...
 
✅ Pencerenin önündekırmızı çiçek varsa "Bu evde gelinlik çağına gelmiş, bekar kız var... Evinönünden geçerken konuşmalarına dikkat et ve küfür etme..." anlamına
geliyordu...
✅ Kız istemeyegelindiğinde damat adayının namaz kılıp kılmadığını anlamak için pantolonunun"diz izine" bakılırdı...
✅ Kahvenin yanında sugelirdi... Şayet misafir toksa önce kahveyi alır, açsa suyu alırdı... Ona göre ya yemek sofrası hazırlanır ya da meyva ikram edilirdi...
✅ Kapıların üstünde iki tokmak olurdu. Biri kalın biri ince. Gelen bayansa kapıyı ince tokmakla vururdu. Evin hanımı kapıyı ev haliyle bile açardı. Erkekse kalın tokmakla kapıyı vururdu. Evin hanımı kapıyı ya örtünüp açar ya da bi mahremi (kocası vs.açardı.
✅ Peygamber efendimiz(sav) in 63 yaşında vefatından sebep, 63 yaşını geçmiş büyüklerimiz yaşlarısorulduğunda "Haddi aştık" derlerdi...
✅ Yolda küçük büyüğününönünden yürüyemezdi..
✅ Cuma namazına esnaf kikuyumcular da dahil kapıya kilit vurmadan giderlerdi...
✅ Fitre, zekat Ramazanayından önce Şaban ayında verilirdi... Fakir fukara Ramazan ayına erzaksızgirmesin diye...
 ✅ Esnaf Ramazan ayında toplanıp gerçek bir ihtiyaç sahibinin"borç defterini" kapatırdı... Nereden nereye? Kendimize yabancılaştık. Nezaketin, güzel ahlakın, öz sevginin, hakiki saygının dünyayı kurtardığını unutur olduk..
=Abdulhamit Han zamanında ilk yerli elektrikli arabayı yaptırmıştı..Bunu çoğumuz bilmeyiz..
=Aşiret okulu kurmuş, Arap, Kürt, Acem vb aşiret çocuklarını İstanbuldaki bu okulda okutur ve devlete sadık memurlar yetiştirirdi..
=Dünya tarihinde ilk ÇOBAN OKULU nu kurmuş ve hayvancılığın fenni şekilde gelişmesini istemişti..
=Abdulhamit Han çalışma masasındaki kalemi önünden biraz uzağa koyar içeri giren kişiye ve memura kalem almaya kalkıyormuş gibi kalkarak hürmet göstermiş olurdu. Bir memuruna karşı ayağakalkma terbiye ve nezaketini gösterir idi.Devlet evrakına hiç ama hiç abdestsiz imza atmamaıştır..Mekanı cennet olsun..Bize de O'na layık evlatlık nasip olsun..
 
                                        
Ayasofya Camî'sini Değiştirenlere Fatih Sultan Mehmed HAN'ın Bedduası 
Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya camiine çok önem verir Yıllarca bakım onarım görmeyen, bakımsızlıktan adeta harabeye dönen Ayasofya'nın imarı ile yakından ilgilenir Gerekli bakım onarımlar yapılarak Ayasofya kısa sürede mamur hale getirilir
Fetih'den sonra, savaş hukukuna göre ganimet olarak Fatih'in şahsi mülkü haline gelen ve mal sahibi (Fatih) tarafından cami olarak vakfedilen Ayasofya hakkında , Fatih Sultan Mehmet'in kayda değer bir hassasiyeti vardır
Evliyaullahtan olduğu bilinen Fatih Sultan Mehmet Hazretleri, şahsi vakfı olan Ayasofya Camiinin 20 yüzyılda ibadete kapatılacağını hissetmiş olmalıki, Ayasofya Camii vakıf senedinin sonuna ilginç bir not eklemiştir Ayasofya Camii vakıf senedinde vakıf sahibi Fatih Sultan Mehmet şöyle demektedir:
İşte bu benim Ayasofya vakfiyem dolayısıyla kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse, onu iptal veya tecile koşarsa,fasit veya fasık teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisinin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederse,
Aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar,camiilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek mütevelli hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterine kaydeder veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse
İfade ediyorum ki huzurunuzda,en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar!
Bu sebeple bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah'ın, Peygamber'in,meleklerin bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen LANETİ ONUN VE ONLARIN ÜZERİNE OLSUN,azapları hafiflemesin onların,haşr gününde yüzlerine bakılmasın
Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse,günahı onu değiştirene olacaktır Allah'ın azabı onlaradır Allah İşitendir, Bilendir

(Fatih Sultan Mehmed Han / 1 Haziran 1453)
 

OSMANLIDAN KALMA BİR EDEP VE İSLAMİ ŞUUR İLE ATALARIMIZ YOL ÜZERLERİNE KUYU KAZDIRIR VE ÇEŞMELER YAPARMIŞ. BİR İNSAN VEYA HAYVAN SUSUZLUĞUNU GİDERİR DE SEVAP OLUR DİYE..AFRİKADAKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ SUSUZ.İMKANI OLANLAR RESİMDE ADRESİ OLAN DİVERSİTY DERNEĞİYLE İRTİBATA GEÇİP SU KUYUSU KAZDIRSIN.VEYA KUYU HİSSESİ ALSIN. KIYAMETE KADAR AMEL DEFTERİNİZDE SEVAP YAZILSIN. MUTLAKA AMA MUTLAKA İZLEMELİSİNİZ CAMİYE GİDENLER ŞUURLU OLSA ÜLKEMİZDE ŞERİAT YANİ ALLAH'IMIZIN HÜKÜMLERİ UYGULANIR..GALİP GELİR..BU KONFERANSI DİNLEYİNCE BEN NASIL MÜSLÜMANIM DİYE KORKUYA KAPILMAMAK ELDE DEĞİL...
 
  Bugün 2 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı! Tüm Hakları saklıdır  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR....MUTLULUKLAR DA PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...