ANKARA-ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ
   
  Ankara-Çamlıdere-İnceöz Köyü-Koca Harman
  ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ
 DEVLETİ ALİYEYİ OSMANİ=DEVLETİ ALİYEYİ MUHAMMEDİ
OSMANLI DEVLETİ PEYGAMBERİMİZİN MEDİNEİ MÜNEVVEREDE KURDUĞU DEVLETİN DEVAMIDIR...HAKİKATI DOĞRUSU BUDUR BÖYLEDİR. OSMANLI DEVLETİ OSMANLI HANEDANININ DEVLETİ DEĞİLDİR. BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN DEVLETİDİR.... 

BİR İNSANDA MAKAM SEVGİSİ VARSA HAKKI SÖYLEYEMEZ. TAVİZ VERİR. ORTAMA UYUM SAĞLAR.  Cübbeli Ahmet  Hoca

 SİTEMİZDEKİ İLANLARIN BİZİMLE İLGİSİ YOKTUR. SİTE SAĞLAYICI TARAFINDAN KONULMAKTADIR


ZULÜM İLE ABAD OLANIN , AKİBETİ BERBAT OLUR. (Hz Yunus EMRE)

YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR....OSMANLI EVLATLARINI KALDIR..KENDİNE GETİR, İSLAM SANCAĞINA HADİM  KIL, VE DİNİNE HİZMET İLE,  MİSYONU MUHAMMEDİ İLE, SEVDAYI OSMANLI, İLE YÜCELT MEVLAM..SADECE SEN, HER ŞEYE KAADİRİ MUTLAKSIN..

BİR SUAL VE İBRETLİK CEVABI
Süleyman Efendi Hazretlerinin bir evladı hacca gidecektir. Hocasını ziyaret eder. Efendim Kabe-i Muazzamayı ilk görünce yapılan dua kabul olurmuş. Kabe-i Muazzamayı gördüğümde nasıl dua edeyim der.Efendi Hazretleri, ahir zamanda dinin yenilenmesi ve sünnetin yeniden ihyası için varını yoğunu harcayan O Mübarek Sultan:
-Evladım helal lokma için dua et. Helal lokma ile beslenenlerin her duaları kabul olunur buyurur.
  Eskiden annelerimiz sabah babamızı evden uğratırken :
-Efendi biz aç susuz dururuz. Sakın bize helal olmayan bir lokma getirme. Diye beylerini ikaz ederlerdi. O, Osmanlıya Allah ve melekleri yardım ederdi.Osmanlı ahlak ve faziletinden düşmanları bile sıkışınca medet umarlardı.
 Şimdi batılı gavurlar gibi haleti ruhiyeye sahip olmamız, merhametsiz oluşumuz, akraba eş dost sevgisin yerini menfaatin alması acep haram lokmadan mı? Din adamı geçinen yaratıkların mübarek ilimleri sihir, büyü, birilerine pervasızca zarar verebilme derekesi acep haram lokmadan mı? Yediğimizle, giydiğimizle, mal ve mülkümüzle gurura kapılmamız, nasip olan bir makamda kendimizi unutup insanları böcek gibi görmemiz haram lokmadan mı?
Ya Rabbi devri deccal Ümmeti Muhammedi Merhumeyi ifsat etmiş. Bizlere ahret yüzkaralığından kurtulacağımız çapaklı imanları ikram buyur.Bizi kendi halimize bırakma Allahım..
            Harabat ehlini hor görme zakir,
         Defineye malik viraneler var....
         Atıfet bekleme kimseden sakın..
         Misalin Hatemül Enbiya olsun.
         Riya ve süm'adan şiddetle kaçın,
         Maksudun cenabı kibriya olsun..
             Sakın sanma ki hain berhudar olur,
         Akibet ya boynu vurulur ya berbad olur!...
           Haşa kuluna zulmetmez Mevlası
        Her kulun çektiği kendi cezası

             (Barbaros Hayreddin Paşa Rahmetullahi aleyh)
İNCÖÖZCE KÖŞEMİZ
İSTİŞARE ve DANIŞMA

İstişare, her hangi bir hususta ehlinden bilgi, görüş, tavsiye alarak karar vermek ve hareket etmektir. İstişare ve danışma hata payını asgariye indirir, maddi ve manevi mesuliyeti, sorumluluğu azaltır. İstişare ile işler daha güzele ve mükemmele varır. Ecdadımız “akıl, akıldan üstündür” demişler.
İnsanların var olan yeteneklerini en üst seviyede geliştirmeleri, Problemlerin analiz edilerek doğru sonuçlara varılması, En iyi çözümlerin seçimi hep danışma ve istişare ile olmuştur. Talebe hocasıyla, Amir memuruyla, Çocuklar aileleriyle, komşular, arkadaşlar birbirleriyle istişare halinde olduklarında işlerin daha kolay yol aldığı hep tecrübe edilmiştir. İstişare ile iletişim gelişir, fikirlere görüşlere saygı artar, toplumda karşılıklı anlayış ve hoşgörü oluşur.
İstişare, özellikle âlimlerimiz ve hocalarımız ile yapılmalıdır. Herhangi bir mevzuda başvuru kaynaklarımız ilim sahibi âlimlerimiz ve kitaplarımızdır. En büyük başvuru kaynağımız Kuran-ı Kerim’dir. Mevla’mız Ali İmran suresinin 159. ayetinde: ”İşleri tecrübe etmiş kimselere danış….” buyuruyor. Müslüman Kendisinden daha tecrübeli ve bilgili olan büyükleriyle istişare eder. Mühim işlerimi ehliyle istişare ediyor muyum? diye kendimize soralım.
Medine’ye Hicret edince Peygamberimiz(sav) namaza davet için en iyi vasıtayı bulmak için sahabelerine danıştı. Bazıları ateş yakılmasını, bazıları çan çalınmasını, Hz. Ömer(ra) rüyasında gördüğü yüksek sesle EZAN okunmasını önerdi. Peygamberimiz Ezan okunmasını kabul etti.
Yine Asr-ı saadette, 625 Yılında Müşriklerin 3000 kişilik bir kuvvetle Medine üzerine yürüdüklerini haber alan Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Harp Şurasını topladı. Bedir Savaşına katılmayan gençler Düşmanı Medine dışında karşılamayı savundular. Peygamberimiz savunma savaşını tercih ettiği halde çoğunluğun isteğine uydu.
Hz. Allah (cc); “Allah (cc)’ın Rasülünde sizin için güzel numuneler vardır.”, buyurmuşlardır. Şanlı tarihimizde de Osmanlı sultanları Rasulullah efendimizin sünnetine uyarak ilim adamlarını baş tacı ettiler. Onlarla sürekli istişarede bulundular; onlara devlet nizamlarını hazırlama, düzenleme ve teftiş yetkilerinin yanında idari mesuliyet verdiler. Osmanlının asırları süsleyen imrendirici adaleti işte bu anlayışın eseridir.
1258’de söğütte doğup İslam terbiyesiyle yetiştirilen, İslâm ilimlerini öğrenen Osman Gazi, gönül sultanlarından Karamanlı Şeyh Edebali’nin sohbetlerine katılırak kendisinden ilim, irfan ve feyz almıştır. Osman Gazi, vefat edeceği zaman, oğlu Orhan Bey’e yaptığı vasiyet, istişare ve ilim adamına verdiği önem dikkate şayandır. Osman gazi vasiyetinde diyor ki; “...Allahu telâlanın emirlerine aykırı, muhalif bir iş işlemeyesin! Bilmediğini ulemadan sorup öğrenesin. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın! Ulemaya riayet eyle, önem ver ki işler nizam bulsun, düzene girsin! Nerede bir ilim ehli duyarsan, ona rağbet, ikbal ve hilm göster! Askerine ve malına gurur getirip ilim ehlinden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Hepinizi Allahü telâlaya emanet ediyorum.” Peygamberimiz(sav) “(Hakiki) alim için, denizdeki balıklara varıncaya kadar gökte, yerde ne varsa hepsi Allah’tan mağfiret diler.” buyurmuşlardır. İmam-ı Rabbâni hazretleri de bu hususlar üzerinde ehemmiyetle durmuştur. Bir mektupta şöyle buyurur: “İsteyen Enbiya’nın yolunu tutup, ehl-i necettan olsun. İsteyen de Şeytan’ın hizbinden olsun. Böylece rezîl-ü rüsvay olsun.”
SİTEMİZİN 56. SAHİFESİNDE İLGİNÇ BİR KURBAN HİKAYESİ VAR OKUYUNUZ..NİJERDE MÜSLÜMANLAR EN FAZLA 40 SENE YAŞIYOR. BOZUK SU KULLANMAKTAN HEPSİNDE ŞERİT VAR. KARINLARI ŞİŞKİN.ŞU SU KUYUSU KOHİNZA KÖYÜNDE İNSAN ÖMRÜNÜ UZATACAK. İMKANI OLANLAR HZ OSMAN GİBİ KUYU VAKFETSİN. KIYAMETE KADAR AMEL DEFTERİ KAPANMASIN..
BU DEVİR,,EHLİ KÜFRÜN, İSLAMI İLAHİYATÇILAR İLE BOZMA, SULANDIRMA VE YIKMAYA ÇALIŞMA DEVRİDİR...K Mısıroğlu.
OSMANLI SOYKIRIM YAPSA İDİ ,EN GÜÇLÜ ZAMANINDA ERMENİ VE YAHUDİLERİ YOK EDERDİ DE KİMSE SORAMAZDI..
-FRANSIZLAR AZ BİR ZAMAN KALDIĞI AFRİKADA FRANSIZCAYI ZORUNLU KILDI. AFRİKALILAR KİMLİĞİNİ UNUTTU..
-OSMANLI 500 SENE YÖNETTİĞİ AVRUPANIN NE DİLİNE NE DİNİNE KARIŞTI..BARBAR OLDU!!!!???????
-ELİNE FIRSAT GEÇEN SIRPLAR YÜZBİNLERCE BOŞNAĞI KATLETTİ, SOYKIRIM YAPTI..
EEY İNSANLIKTAN NASİPSİZ BATI!!! SÖYLEYİN KİM BARBAR..???

-ZORUNLU ERMENİ TEHCİRİNDE ERMENİLERE SERT DAVRANDI DİYE SUBAYLARINI CEZALANDIRAN OSMANLI MI BARBAR? 
YOKSA İTALYADA DİLENEN MÜSLÜMAN MÜLTECİLERİN ÜZERİNE İŞEYECEK KADAR KEPAZE OLAN İTALYANLAR MI??


KİM ANNE VE BABASINA İYİLİK YAPARSA ÜÇ GÜNLÜK ÖMRÜ OTUZ SENEYE ÇIKAR, KİM DE ANNE VE BABASINA KÖTÜLÜK YAPARSA OTUZ SENELİK ÖMRÜ ÜÇ GÜNE İNER. (Hadisi Şerif)


BİN SENE İSLAMIN BAYRAKTARLIĞINI YAPAN İSLAM ŞİARI İLE YÜCELEN MİLLETİ YAHUDİ VE İÇİMİZDEKİ DÖNMELER NE HALE DÜŞÜRDÜLER
MUSTAFA KEMAL PERA PALASTA EĞLENİRKEN MİLLİ MÜCADELE KUVAYİ MİLLİYECİLERLE BAŞLAMIŞTI.....
OSMANLIYI İŞGAL KUVVETLERİ YIKMADI. OSMANLININ BİR MEMURU OLAN MUSTAFA KEMAL 2 KASIM 1922 DE SALTANATIN İLGASI KANUNU İLE YIKMIŞTIR...
ÇOK DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİR HUSUS 15 MAYIS 1919 DA YUNAN İZMİRE ÇIKTI MUSTAFA KEMAL DE 16 MAYIS 1919 DA SAMSUNA HAREKET ETTİ..

Kadir Mısıroğlu


BİR MİLLETİ YOK ETMEK İÇİN DİLİNİ BOZUN. TARİHLE BAĞINI KESİN. ZAMANLA ,O MİLLETİN KENDİLİĞİNDEN YOK OLUP GİTTİĞİNİ GÖRÜRSÜNÜZ (... KONFİÇYUS..)
              BİZE BİR NAZAR OLDU,
         CUMA'MIZ , PAZAR OLDU,
         BİZE HER NE OLDU İSE,
         HEP, AZAR AZAR OLDU......
                       Feridun Nazif UZLUK
Sanma şâhım   herkesi sen   sâdıkâne    yâr olur 
Herkesi sen   dost mu sandın   belki ol    ağyâr olur 
Sâdıkâne   belki ol     bu âlemde     dildâr olur 
Yâr olur   ağyâr olur    dildâr olur    serdâr olur

"Yavuz Sultan Selim Han"(yan yana ve yukarıdan aşağı okunabilir)
   
     
                               
"ZAMAN GELECEK ÖLDÜRMEDİĞİM HER YAHUDİ İÇİN BANA LANET EDECEKSİNİZ "
(Adolf HİTLER)


  İHLAS NEDİR? Allahü teala ihlas ile yapılan badetleri kabul eder.
İhlas, şeytanın bilipbozamadığı, meleklerin
de bilip yazamadığı, sırf rızai ilahiyi gözeterek yapılan hayırlı amellerdir.

http://incozcamlidere.tr.gg/ANA-SAYFA.htm  Köyümüz sitesini izlemek
için tıklayınız.
http://sulutarimayerindesu.tr.gg/SUSUZ-TOPRAKLARA-YER%26%23304%3BNDE
-SU.htm
 
Yaşar Sinan Koçak'ın sitesi için tıklayınız.
http://www.sebnemikrami.tr.gg
 Şebnem İkramı sitesini ziyaret için tıklayınız (Şiir, makale,hatıra)

Allahü Teala Türk Milletine iki haslet vermiştir.
Birincisi EDEP (Terbiye, mukaddesata saygı ve hürmet)
İkincisi CİHAT(İslamı yayma ve bütün insanların ebedi saadete vasıl
olmalarına çalışma gayreti)
Kadir Mısıroğlu

"Edep, insanla hayvanı birbirinden ayıran en önemli vasıftır."Hz Mevlana
Gömülü resim için kalıcı bağlantı
Cumhuriyet kurulduktan sonra açılan ilk fabrikamız "Ankara Bira
Fabrikası"
dır. (K.Mısıroğlu)

RASULULLAH'IN METHİNE MAZHAR OLMUŞ BU MİLLETİN
"KARAKTERİNDEN KAYBEYMESİ, KOCA İMPARATORLUĞU
KAYBETMESİNDENDAHA KÖTÜDÜR"...Osmanlıdaki manevi
güzelliklerimizi ve karakterlerimizi,batılılaşma diyerek,kasten bizden
söküp aldılar..


HARF İNKILABI YAPILMASA İDİ, HER MÜSLÜMAN ÇOCUĞU,
OKUMAYA KUR'AN OKUYARAK BAŞLAYACAKTI..
650 SENELİK OSMANLIDA BOŞANMA 7 VEYA 8 DİR. YÜZ SENEDE BİR
BOŞANMA..SİMDİ SENEDE 100 BİNİ AŞAN BOŞANMA.BU TÜRK
AİLE YAPISININ NASIL,  BOZULDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR. 

YA RASULALLAH
Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz,
Can verir, Canan’ı (s.a.v.) veremez Türkler.
Ebedi hâdimu’l haremeyniniz,
Ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler.
       
Medine Müdafii Fahrettin Paşa Subaylarından İdris BEY

   MECLİS KAYITLARI VE BELGELER IŞIĞINDA YAKIN TARİHMECLİS KAYITLARI VE BELGELER IŞIĞINDA YAKIN TARİHMilli Şef, millî egemenlik esaslarından ayrılmayacağına sözveriyor ama
Kılıç Ali bir parti divanı toplantısında İnönü'nün aynen şöyle dediğini naklediyor:"Milli Egemenlik, kamuoyu sözleri birtakım süslü kelimelerden ibarettir. Böyle bir şey yoktur. Bütün dünyada geçerli olduğu gibi mesele, okur-yazar denilen azınlığın, okuması ve yazması olmayan çoğunluğu yönetmesidir. Azınlık denilen okur-yazarların da başına menfaat yularınıgeçirip hazine yemliğine bağladın mı, bütün idare yoluna girer ve düzenli işler." (Kaynak: Kılıç Ali'nin Anıları, İş Bankası: 2010, sh. 553)
YÖREMİZ SİTELERİ VE ÖNEMLİ SİTELER

http://incozcamlidere.tr.gg/ANA-SAYFA.htm Köyümüz diğer sitesi için tıklayınız

http://www.inceozkoyu.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Köyümüz org sitesine ulaşmak için tıklayınız

http://ilahi.wordpress.com/ Dini, milli ve manevi konuları izlemek için tıklayınız.
http://www.kadirmisiroglu.com        /  Tarihimizdeki birçok ihanet ve yanlışın
doğrusunu öğrenmek içintıklayınıZ

https://www.mgm.gov.tr/ HAVA DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

http://muzrupagacin.tr.gg/ Çamlıdere Muzrupağacın Köyü sitesi için tıklayınız.

http://musellim06.tr.gg/ Müsellim köyü sitesi için tıklayınız.

http://www.camlidereelmali.org.tr/2013/ Çamlıdere Elmalı köyü sitesini ziyaret için tıklayınız.
http://camliderebokelerkoyu.tr.gg/   Bökeler köyü sitesi için tıklayınız.

http://alanya-pamuklu.tr.gg/  Alanya Pamuklu Mahallesi sitesi için tıklayınız.

http://osmancikkuzhayatkoyu.tr.gg/K-Oe-Y-Ue-M-Ue-Z-Ue-N-TAR%26%23304%3BH%26%23304%3B.htm

https://bayindir.wordpress.com/  Çamlıdere Bayındır sitesi

http://dogancikoyuhalki.tr.gg/DOGANCI-KOYUNUN-TARIHI--.htm   Çamlıdere
Doğancı Köyü Sitesi

“Gayr-i müslimlerle zihnî yakınlık, zaman içinde
kalbî yakınlığa, kalbî yakınlık da kişinin mânen helâkine (onlar gibi inanmasına ve imanını kaybetmesine ) sebep olur…” 
(İmâm Gazâlî Hz.)

1926 DAN1938 E KADAR TÜRKİYEDE TAPU KAYITLARI İLE SABİT VE  BELGELİ 20 BİN CAMİ YIKILMIŞ.BU ,SENEDE 1500 CAMİ EDER. HER 6 SAATTE BİR CAMİ YIKILMIŞ. İSLAM RUHU TERBİYESİ ASALETİ SÖKÜLÜP ATILMAK İÇİN YAPILMIŞ BU TAHRİBAT.BU İCRAATIN SAHİPLERİNİ ZAMANI GELİNCE TARİH SORGULAYACAK 

ŞU ANDA EN YÜKSEK AYLIK MAAŞ ALAN KİŞİ CUMHURBAŞKANIDIR. MAAŞI KARŞILIĞI 44 ALTIN KARŞILIĞIDIR.
1930 LARDA M.KEMALİN AYLIK MAAŞI 2800 ALTIN KARŞILIĞI İDİ. O ZAMANLARDA DÜNYADA HİÇBİR LİDER BU
KADAR YÜKSEK MAAŞ ALMIYORDU..TAM 64 KAT FAZLA. HEM DE 30 LARIN FAKİR TÜRKİYESİNDEN BU KADAR FAZLA
MAAŞ.
.TAKDİR SAĞ DUYUSNU KAYBETMEYENLERİN..
 TARİH BOYUNCA YAHUDİ DESTEKÇİLERİ VE YAHUDİ UŞAKLARI TARAFINDAN KIZIL SULTAN DİYE İFTİRA ATILAN Abdulhamit Han  KENDİ KESESİNDEN TAM 1552 OKUL YAPTIRMIŞTI. ŞEHZADELİĞİNDE TİCARET YAPTIĞINDAN ZENGİN İDİ. PADİŞAH OLUNCA FAKİRLEMİŞTİR. DEVLET ELİYLE YAPILAN HİÇBİR ESERE KENDİ İSMİNİ VERMEMİŞTİR. 33 SENELİK SALTANATINDA SADECE BİR İDAM İMZALAMIŞTI. 1923 TEN SONRA BU ÜLKEDE İSLAMIN GÜCÜNÜ KIRMAK İÇİN HAKSIZ YERE BEŞYÜZBİN DEN FAZLA MÜSLÜMAN İDAM EDİLMİŞTİ. FAKAT BİR PAPAZ VE HAHAM İDAM EDİLMEMİŞTİ...AKIL VE İZAN SAHİPLERİNİN DÜŞÜNMESİ LAZIM..


YAKIN ZAMANA KADAR 1923 TEN BERİ TÜRKİYE DE BU AKİBETTE İDİ.TAM KURTULAMASA DA KURTULMA YOLUNDA..ALLAH'IM  GÜZEL ÜLKEMİZ VE BÜTÜN MÜSLÜMANLARI İSRAİLİN SAĞMAL İNEĞİ OLMAKTAN KURTARIVER. Not: abd nin yuları israilin elindedir.bütün zulüm ve pisliklerin perde  arkasına israil melunu vardır.

BU ZAFER İNGİLİZLER TARAFINDAN TARİH KİTAPLARIMIZDAN SİLDİRİLMİŞTİR. YAKIN TARİHİMİZDEKİ BİRÇOK BİLGİNİN YANLIŞ VE YALAN OLDUĞU İDDİALARININ BİR DELİLİ DE BU KUT'UL AMARE ZAFERİDİR.İKİ ÜÇSENE EVVELE KADAR BU ZAFERİMİZİN ADINI DUYMAMIŞTIK..ÜLKEMİZDE TARİHİ YALANLARIN YALANLIĞI KANUN İLE KORUNUR SÖZÜ ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR...


YORUMSUZ ....
CELLADINA AŞIK OLMUŞ BİR MİLLET..
İSTER EZAN DİNLET, İSTER ÇAN DİNLET..
İTİRAZ EDEMİYORSA EĞER, 
MİLLET DEĞİL, SÜRÜ GİBİ BİR İLLET..
MÜSTEHAKTIR O'NA HER TÜRLÜZİLLET..
    Şehit Muhsin YAZICIOĞLU

OSMANLI DÖNEMİNDE

✅ Pencerenin önünde sarı çiçek varsa "Bu evde hasta var... Evin önünde hatta bu sokakta gürültü yapma..." anlamına gelirdi...
 
✅ Pencerenin önündekırmızı çiçek varsa "Bu evde gelinlik çağına gelmiş, bekar kız var... Evinönünden geçerken konuşmalarına dikkat et ve küfür etme..." anlamına
geliyordu...
✅ Kız istemeyegelindiğinde damat adayının namaz kılıp kılmadığını anlamak için pantolonunun"diz izine" bakılırdı...
✅ Kahvenin yanında sugelirdi... Şayet misafir toksa önce kahveyi alır, açsa suyu alırdı... Ona göre ya yemek sofrası hazırlanır ya da meyva ikram edilirdi...
✅ Kapıların üstünde iki tokmak olurdu. Biri kalın biri ince. Gelen bayansa kapıyı ince tokmakla vururdu. Evin hanımı kapıyı ev haliyle bile açardı. Erkekse kalın tokmakla kapıyı vururdu. Evin hanımı kapıyı ya örtünüp açar ya da bi mahremi (kocası vs.açardı.
✅ Peygamber efendimiz(sav) in 63 yaşında vefatından sebep, 63 yaşını geçmiş büyüklerimiz yaşlarısorulduğunda "Haddi aştık" derlerdi...
✅ Yolda küçük büyüğününönünden yürüyemezdi..
✅ Cuma namazına esnaf kikuyumcular da dahil kapıya kilit vurmadan giderlerdi...
✅ Fitre, zekat Ramazanayından önce Şaban ayında verilirdi... Fakir fukara Ramazan ayına erzaksızgirmesin diye...
 ✅ Esnaf Ramazan ayında toplanıp gerçek bir ihtiyaç sahibinin"borç defterini" kapatırdı... Nereden nereye? Kendimize yabancılaştık. Nezaketin, güzel ahlakın, öz sevginin, hakiki saygının dünyayı kurtardığını unutur olduk..
=Abdulhamit Han zamanında ilk yerli elektrikli arabayı yaptırmıştı..Bunu çoğumuz bilmeyiz..
=Aşiret okulu kurmuş, Arap, Kürt, Acem vb aşiret çocuklarını İstanbuldaki bu okulda okutur ve devlete sadık memurlar yetiştirirdi..
=Dünya tarihinde ilk ÇOBAN OKULU nu kurmuş ve hayvancılığın fenni şekilde gelişmesini istemişti..
=Abdulhamit Han çalışma masasındaki kalemi önünden biraz uzağa koyar içeri giren kişiye ve memura kalem almaya kalkıyormuş gibi kalkarak hürmet göstermiş olurdu. Bir memuruna karşı ayağakalkma terbiye ve nezaketini gösterir idi.Devlet evrakına hiç ama hiç abdestsiz imza atmamaıştır..Mekanı cennet olsun..Bize de O'na layık evlatlık nasip olsun..
 
                                        
Ayasofya Camî'sini Değiştirenlere Fatih Sultan Mehmed HAN'ın Bedduası 
Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya camiine çok önem verir Yıllarca bakım onarım görmeyen, bakımsızlıktan adeta harabeye dönen Ayasofya'nın imarı ile yakından ilgilenir Gerekli bakım onarımlar yapılarak Ayasofya kısa sürede mamur hale getirilir
Fetih'den sonra, savaş hukukuna göre ganimet olarak Fatih'in şahsi mülkü haline gelen ve mal sahibi (Fatih) tarafından cami olarak vakfedilen Ayasofya hakkında , Fatih Sultan Mehmet'in kayda değer bir hassasiyeti vardır
Evliyaullahtan olduğu bilinen Fatih Sultan Mehmet Hazretleri, şahsi vakfı olan Ayasofya Camiinin 20 yüzyılda ibadete kapatılacağını hissetmiş olmalıki, Ayasofya Camii vakıf senedinin sonuna ilginç bir not eklemiştir Ayasofya Camii vakıf senedinde vakıf sahibi Fatih Sultan Mehmet şöyle demektedir:
İşte bu benim Ayasofya vakfiyem dolayısıyla kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse, onu iptal veya tecile koşarsa,fasit veya fasık teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisinin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederse,
Aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar,camiilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek mütevelli hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterine kaydeder veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse
İfade ediyorum ki huzurunuzda,en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar!
Bu sebeple bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah'ın, Peygamber'in,meleklerin bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen LANETİ ONUN VE ONLARIN ÜZERİNE OLSUN,azapları hafiflemesin onların,haşr gününde yüzlerine bakılmasın
Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse,günahı onu değiştirene olacaktır Allah'ın azabı onlaradır Allah İşitendir, Bilendir

(Fatih Sultan Mehmed Han / 1 Haziran 1453)
 

OSMANLIDAN KALMA BİR EDEP VE İSLAMİ ŞUUR İLE ATALARIMIZ YOL ÜZERLERİNE KUYU KAZDIRIR VE ÇEŞMELER YAPARMIŞ. BİR İNSAN VEYA HAYVAN SUSUZLUĞUNU GİDERİR DE SEVAP OLUR DİYE..AFRİKADAKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ SUSUZ.İMKANI OLANLAR RESİMDE ADRESİ OLAN DİVERSİTY DERNEĞİYLE İRTİBATA GEÇİP SU KUYUSU KAZDIRSIN.VEYA KUYU HİSSESİ ALSIN. KIYAMETE KADAR AMEL DEFTERİNİZDE SEVAP YAZILSIN. BİZ MÜSLÜMAN DOĞDUK ŞÜKÜRLER OLSUN .. AMA HAYATINDA İLK DEFA KUR AN DİNLEYENLERDEKİ HİS BİZDE YOK MAALESEF.. İNGİLİZLER BİZİMLE SAVAŞACAK MI??ATATÜRK İNGİLİZ VALİSİ MİYDİ?? MÜBAREK DİN HİZMETLERİ SURİYELİLERE LAF ETMEK..HALLERİNİ BİLEBİLMEK..
 
  Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı! Tüm Hakları saklıdır  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR....MUTLULUKLAR DA PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...